HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10238
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10238)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao6. 4. 1922.
djelovao Duvnjaka

 Šumarstvo je diplomirao 6.4.1922. na Šumarskom odjelu Gospodarsko - šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Šumarsku službu započeo je 25.9.1922. god. kod Gospodarstvenog ureda II. Banske imovne općine u Petrinji, odakle je premješten u Novu Gradišku. Državni stručni ispit položio je 1924., a 1926., kao šumarski inženjer dobiva stalnost pri Direkciji šuma Gradiške imovne općine u Novoj Gradiški. Od 1929. god. upravitelj je u Šumariji Okučani, iste imovne općine, gdje je 1932. postavljen za šumarskog savjetnika. Od 1935. do 1938. vršilac je dužnosti direktora Direkcije šuma Slunjske imovne općine u Karlovcu, zatim je premješten u istom svojstvu u Novu Gradišku, a 1940., kao šumarski savjetnik k Direkciji šuma Petrovaradinske imovne općine u Srem. Mitrovici.
 Godine 1941. premješten je za šumarskoga nadzornika Ravnateljstvu šuma Križevačke imovne općine u Bjelovaru, pa iste godine otpušten iz državne službe.
 Bio je član Jug. šum. udruženja.

 *** ŠL 1922., s. 776; 1924., s. 383; 1925., s. 345; 1926., s. 556; 1927., s. 432; 1929., s. 303; 1932., s. 406; 1935., s. 121; 1938., s. 46, 47, 299, 595; 1940., s. 251, 421; 1941., s. 405, 459.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 71, 94.
 *** ŠN, s. 353.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM