HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10238
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1921.
diplomirao6. 4. 1922.
djelovao Duvnjaka

 Šumarstvo je diplomirao 6.4.1922. na Šumarskom odjelu Gospodarsko - šumarskoga fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Šumarsku službu započeo je 25.9.1922. god. kod Gospodarstvenog ureda II. Banske imovne općine u Petrinji, odakle je premješten u Novu Gradišku. Državni stručni ispit položio je 1924., a 1926., kao šumarski inženjer dobiva stalnost pri Direkciji šuma Gradiške imovne općine u Novoj Gradiški. Od 1929. god. upravitelj je u Šumariji Okučani, iste imovne općine, gdje je 1932. postavljen za šumarskog savjetnika. Od 1935. do 1938. vršilac je dužnosti direktora Direkcije šuma Slunjske imovne općine u Karlovcu, zatim je premješten u istom svojstvu u Novu Gradišku, a 1940., kao šumarski savjetnik k Direkciji šuma Petrovaradinske imovne općine u Srem. Mitrovici.
 Godine 1941. premješten je za šumarskoga nadzornika Ravnateljstvu šuma Križevačke imovne općine u Bjelovaru, pa iste godine otpušten iz državne službe.
 Bio je član Jug. šum. udruženja.

 *** ŠL 1922., s. 776; 1924., s. 383; 1925., s. 345; 1926., s. 556; 1927., s. 432; 1929., s. 303; 1932., s. 406; 1935., s. 121; 1938., s. 46, 47, 299, 595; 1940., s. 251, 421; 1941., s. 405, 459.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 71, 94.
 *** ŠN, s. 353.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM