HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10239
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1977.
diplomirao26. 6. 1978.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1994

umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stanka, Hrvat. Potječe iz radničke obitelji. Hrvat, hrvatskoga državljanstva. Rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Sv. Iliji 1968., a gimnaziju u Varaždinu 1972. Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-gospodarskom odsjeku 26.6.1978.
 U državnu službu stupa odmah nakon diplomiranja, zaposlivši se u varaždinskom "Mundus-u", gdje ubrzo postaje rukovodilac RJ "Primarna prerada". Nakon deset godina (1988. ) prelazi u "Drvozateks" dd Varaždin na radno mjesto rukovodioca "Tehničke pripreme". Godine 1994. prelazi u JP "Hrvatske šume" - UŠ Koprivnica za revirnika u Šumariji Ludbreg, da bi 1996. prešao u Stručne službe uprave za rukovoditelja Komercijalnog odjela UŠ Koprivnica.
 Član je HŠD. Živi u Varaždinu

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM