HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10242
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10242)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao1977.

 Sin Dragutina i Anke r. Medvedarović. Hrvat, ateista. Po struci otac mu je bio pravnik, a majka daktilografkinja.
 Školovao se u Zagrebu. Osnovnu je školu završio 1966., IV. gimnaziju 1970., a Šumarski fakultet 1977. Nakon diplomiranja zaposlio se u Šumariji Đakovo na mjestu referenta za uzgajanje i zaštitu šuma. Godine 1985. imenovan je za v. d. rukovoditelja PJ Šumarije Đakovo OOUR za uzgajanje šuma Osijek, a naredne godine postavljen je za stručnog suradnika za uzgoj šuma u PJ Šumarija Đakovo. Od 1.1.1992. revirnik je u Šumariji Đakovo, a 1.8.1992. postavljen je za pomoćnika upravitelja iste šumarije. Od 1.1.1994. radi na mjestu stručnog suradnika za uzgajanje šuma u JP "Hrvatske šume" UŠ Osijek.
 Godine 1993. bio je na stručnom skupu u Sloveniji.

 *** ŠL 1-2/95., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM