HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10243
ime MAKJANIĆ, Berislav
zvanje
zanimanje     
geofizičar i meteorolog, dr. sc., sveučilišni profesor
     


lokacija

rođen25. 11. 1922.Zagreb
doktorirao1958.PMF u Zagrebu
umro9. 10. 1988.Split Rođen je u obitelji porijeklom s otoka Hvara. Godine 1940. završio je klasičnu gimnaziju u Splitu. Od 1945. do 1947. radio je u Meteorološkom odsjeku Hidrografskog instituta ratne mornarice u Splitu i kao motritelj na Brijunima.
 Kako 1947. godine diplomira teorijsku matematiku, slijedećih 11 godina radi u Upravi hidrometeorološke službe u Zagrebu na dužnostima načelnika sektora i pomoćnika direktora.
 Doktorsku disertaciju obranio je 1958. g. na PMF-u u Zagrebu s temom "Obalni sistem cirkulacije u dnevnom periodu - prilog matematičkoj teoriji i analizi pojava na primorju Jugoslavije". Već od 1950. predavao je na Geofizičkom zavodu, a 1958. godine na PMF-u izabran je za asistenta, 1961. za docenta, 1966. za izvanrednog profesora, a 1971. za redovnoga profesora geofizike s meteorologijom. Predavao je klimatologiju, meteorološku statistiku, uvod u geofiziku i meteorologiju, a od 1966. sva četiri tečaja dinamičku meteorologiju.
 Predavao je i na poslijediplomskom studiju. Vodio je 15. diplomskih, 11 magistarskih i 6 doktorskih radova.
 Od 1966. do 1972. bio je predavač i na Šumarskom fakultetu u Zagrebu iz predmeta meteorologija s klimatologijom. Njegovom je podrškom došlo do transformacije sadržaja nastave i uvođenja novog predmeta filološka bioklimatologija na Šum. fakultetu.
 Od 1955. do 1956. bio je na studijskim putovanjima u Francuskoj, Engleskoj, SR Njemačkoj, 1961. i 1962. u Los Angelesu, a 1967.-68. u Boulderu (SAD).
 Od 1967. g. bio je predstojnik Geofizičkog zavoda, 1970. predsjednik je fakultetskog savjeta, 1970.-72. dekan, a 1979.-81. direktor OOUR-a prirodoslovni odjeli na PMF-u.
 Umirovljen je 1984.
 Obnašao je mnoge dužnosti i obavljao razne funkcije. Bio je potpredsjednik Saveza meteoroloških društava SFRJ (1966. ), direktor Instituta za fiziku atmosfere JAZU (1966.-1974. ), potpredsjednik Nacionalnoga komiteta za geodeziju i geofiziku SFRJ (1969. ), predsjednik interfakultetskog odbora nastavnika meteorologije jugoslavenskih sveučilišta (1969.-1971. ), izvanredni član JAZU (od 1977. ), predsjednik Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju JAZU; u nekoliko mandata član je Upravnog odbora Društva matematičara i fizičara, član Društva za proučavanje pomorstva, urednik je za meteorološku struku u Pomorskoj enciklopediji, urednik Klimatologije Saveza hidrometeoroloških zavoda, član uredništva časopisa Geofizika i suradnik istraživačkoga programa ALPEX.
 Godine 1972. za znanstveni rad nagrađen je nagradom "Ruđer Bošković", 1977. i 1987. dobio je priznanja i nagrade od Republičkoga hidrometeorološkog zavoda u Zagrebu, a 1983. g. od Zajednice za seizmologiju SFRJ zahvalnicu s Plaketom "Andrija Mohorovičić".
 Objavio je oko šezdesetak znanstvenih i stručnih radova, udžbenika i skripata.

1OSNOVE METEOROLOGIJE; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1967. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 Dekanić, L: S. Bertović. ŠL 7-8, 1972., s. 293.
 Poje, D.: In memoriam - Prof. dr. Berislav Makjanić. Vijesti iz hidrometeorol. službe SHH, br. 4, Zagreb 1988., (sa popisom publ. radova).
 Bertović, S.: In memoriam - Prof. dr Berislav Makjanić. ŠL 9-10/89., s. 540-543, (s izborom iz bibliografije).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BERTOVIĆ, Stjepan Marcel: Prof. dr. BERISLAV MAKJANIĆ (1922—1988), ŠL 9-10/1989, s.540 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM