HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10246
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10246)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1927.
diplomirao10. 10. 1928.
djelovao Makedonija
dodatne listeautori u bazama HŠD, ruski studenti

 Šumarstvo je studirao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1926.-27., a diplomirao 10.10.1928.
 Nakon diplomiranja zaposlio se kao pripravnik kod Sreskoga načelstva u Gostivaru (Makedonija) dana 23.5.1929. i na tome mjestu radi do 2.10.1931. Stručni državni ispit položio je u Beogradu 1932. Prema nepotpunim podacima, kad je položio državni ispit, nakon pauze od godinu dana, ponovno je dobio mjesto u šumarskoj struci 20.11.1932. godine te se 1933. kao pripravnik nalazi u Gostivaru.

1Ing. Vladimir Maksimović, 1934: Narodno pošumljavanje na teritoriji Pologa.. Š.L. 4-6, s.231 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 63, 112.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 194.
 *** ŠN, s. 355.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 412.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SKOKO, Mladen: Studenti rodom iz Rusije i Ukrajine koji su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu, ŠL 5-6/2006, s.277 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM