HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10248
ime M., Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10248)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao21. 12. 1982.

 Sin Ivanov. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju tehničku školu (1977. ) i upisao se na Šumarski fakultet Sveuč. u Zagrebu.
 Diplomirao je 21.12.1982. nakon sto je napisao i obranio diplomski rad pod naslovom "Zelene površine sportsko-rekreacijskog centra >Jarun< s prijedlogom konkretnog rješenja".
 O kretanju u službi, nismo pronašli podatke.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM