HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10249
ime MALEK, Adolf
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10249)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1. 12. 1944.Končanica /Daruvar/
srednje obr.1963.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1968.
diplomirao1969.
umro18. 1. 1997.Zagreb

 Sin Adolfa i Zdenke r. Zakora. češke nacionalnosti, hrvatskoga državljanstva, katolik. Osnovnu školu polazio je i završio 1959. u Končanici. Srednju Šumarsku školu u Karlovcu završio je 1963. Iste godine započeo je rad u struci kao šumarski revirnik u Šumariji Daruvar.
 Studij šumarstva na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu započeo je 1964., gdje je 1969. promoviran u diplomiranog inženjera šumarstva.
 Radni vijek nastavio je u Šumariji Sirač ŠG Bjelovar, najprije kao voditelj poslova u uzgajanju šuma (1970.-1971. ), a zatim kao voditelj poslova iskorišćivanja šuma (1971.-1977. ). Rad nastavlja kao referent transporta u RJ Transport Šumarije Bjelovar (1977.-1983. ), odnosno kao upravitelj RJ Transport (1983.-1991. ).
 Svoj rad, kao zaposlenik Direkcije JP "Hrvatske šume" u Zagrebu započeo je kao stručni suradnik za razvoj gospodarskog sustava (1991.-1995. ), a nastavio kao rukovoditelj plansko - analitičke službe Direkcije (1995.-1997. ). Iznenadna smrt zatekla ga je na tom radnom mjestu.
 "Za sve vrijeme šumarničkoga posla Ado nije bio samo zaposlenik; bio je i djelatnik i promicatelj struke. Tako su nakon njega ostale pošumljene i njegovane šumske papučke površine, uzorno vođeni poslovi šumarske žetve iskorištavanja šuma, pa i danas primjerna bjelovarska jedinica za prometanje drvom u >Hrvatskim šumama<. Zato je postala učilištem Šumarskoga fakulteta, mjestom pokaza raznovrsnosti i odgovornosti posla, neodvojive sastavnice šumarske djelatnosti" (B. T. i S. S. ).
 Svoja iskustva iz područja šumske mehanizacije učinio je dostupnim, pišući i objavljujući članke u časopisu "Mehanizacija šumarstva". Gospodarski tajnik toga časopisa postao je 1991., a potom je postao tajnik i član uređivačkog vijeća časopisa.
 Godine 1986. Narodna tehnika Hrvatske proglasila ga je istaknutim inventivnim djelatnikom Hrvatske na temu "Unapređivanje tehnologije i organizacije rada šumskog transporta".
 "... Njegovom strpljivošću i domišljatošću iz bjelovarske RJ >Transport< potekla je spoznaja o stvarnom opterećenju kamionskih hidrauličkih dizalica. O tome je svjedočio na domaćim i međunarodnim skupovima, bilo onim u Vinkovcima i Splitu 1988. ili u dalekoj Švedskoj 1993. " (B. T. i S. S. ).
 U 1994. dodijeljena mu je godišnja nagrada tehničke kulture "Faust Vrančić" JP "Hrvatske šume", a u tu nagradu ugrađen je njegov promicateljski rad.
 Na svom radnome mjestu ostavio je izratke desetak nacrta pretvorbi nešumarskih radnih jedinica i usustavljeno planiranje i analitiku JP "Hrvatske šume", u okviru zadanih okolnosti.
 Bio je usko vezan uz natjecanja šumskih radnika Hrvatske (voditelj momčadi, kasnije organizator natjecanja), a s tim u svezi, i sa ustrojem Dana hrvatskoga šumarstva 1994. i 1995. godine.
 Bio je član HŠD.
 Umro je u 52. godini života i sahranjen je u rodnoj Končanici.
 "Ado je bio Čeh. Te je korijene svjedočio na mnogi način. Ali, domovinu je Hrvatsku štovao i služio joj. Obitelj mu je bila temelj i poticaj za mnogi napor. Sa suprugom Radmilom svojstvenom je brižnošću podizao i Hrvatskoj podario, danas dvoje intelektualaca -kćer Vlatku i sina Jaroslava, koji kreću očevim stazama šumarske i drvodjelske struke", (B. T. i S. S. ).

1Poluprikolica (šleper) za prijevoz prostornog drva. Mehanizacija šumarstva 5, 1980., s. 47-49.
2Frekvencija hidrauličnih operacija -jedan od pokazatelja opterećenja i trajnosti elemenata hidrostatskog prijenosa energije, (sa D. Horvatom i S. Severom). IX. savjetovanje mehanizatora Slavonije i Baranje 1987., s. 91-102.
3Analiza rada i troškova kod prijevoza drvnih sortimenata u SO "Mojica Birta" Bjelovar. Zbornik savjetovanja Mehanizacije šumarstva u teoriji i praksi, Opatija 1993., s. 203-212.

 B. T. i S. S.: In memoriam - Adolf Ado Malek, 1944. -1997. Meh. šumar. 21(1996) 4, s. 243-244.
 *** In memoriam - Adolf Malek, Časopis "Hrvatske šume" 1/2, 1997., s. 32.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 57.
 *** Šum. škola Karlovac, Monografija. Karlovac 1997., s. 83, 131.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM