HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10250
ime MALEK, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10250)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 1. 1930.Bjelovar
apsolvirao1953.
diplomirao1. 4. 1955.
umro1. 1. 1983.Bjelovar

 Sin Stjepana i Paule r. Dijebalo. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili obrtnici, četverogodišnju pučku školu i osmogodišnju Državnu realnu gimnaziju završio je u Bjelovaru.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1952.-53., a diplomirao 1.4.1955. na Šumsko - uzgojnom odsjeku, Šumarskoga odjela.
 Od 1955. do 1960. radio je u Šumariji Bjelovar, a od 1960. do 1964. u ŠG Bjelovar. Od 1964. rukovodilac je OOUR-a Transport i mehanizacija, ŠG Bjelovar, u Bjelovaru. Na toj je dužnosti ostao do svoje prerane smrti 1983. godine.
 Posebno se bavio primjenom mehanizacije u šumarstvu (motorne pile, traktori, utovar).
 Za natjecanja šumskih radnika pripremao je reprezentacije ŠG Bjelovar, Hrvatske i biv. Jugoslavije. I. svjetsko natjecanje održano je 1974. u Daruvaru.
 Za rad na razvoju natjecanja šumskih radnika primio je odlikovanje Narodne tehnike Zagreb, a 1974. i Zlatnu plaketu ŠG "Mojica Birta" Bjelovar za zasluge na razvoju i primjeni mehanizacije u šumarstvu.
 Bio je član, a jedno vrijeme i predsjednik, HŠD u Bjelovaru.

 *** ŠN, s. 367.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 417, 465.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 "Š. G. Mojica Birta", Bjelovar: IVAN MALEK, dipl. inž. šum., ŠL 3-4/1984, s.191 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM