HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10251
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10251)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1988.
diplomirao27. 9. 1989.

član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

Šumarija Okučani

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana, Hrvat po nacionalnosti i državljanstvu. SŠC "I. L. Ribar" završio je u Novoj Gradiški godine 1981.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 27.9.1989. s naslovom diplomskog rada "Poslovni rezultati Šumskog gospodarstva >Josip Kozarac< Nova Gradiška prije i poslije donošenja Zakona o šumama (1983. ) s posebnim osvrtom na izvoz i uvoz", znanstvenoga područja ekonomika Šumarstva.
 G. 1994. nalazio se na radnome mjestu revirnika RJ Mehanizacija i građevinarstvo, UŠ Požega.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM