HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10253
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10253)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao29. 4. 1983.

 Sin Mirka, zanimanjem radnika. Srednju školu završio je u CUO Daruvar. Maturirao je škol.g. 1978.-79. i odmah se upisao na umarski fakultet Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 29.4.1983. g.
 U JP "Hrvatske šume" nije zaposlen (1995. ).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM