HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10256
ime MALLIN, Virgil
zvanje
zanimanje     
upravitelj gospodarstvenog ureda
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10256)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 10. 1837.Semeljci
umro19. 3. 1905.Zagreb Gimnaziju je završio u Vinkovcima 1859., a šumarstvo na Šumarskoj akademiji u Mariabrunnu (Austrija). Nakon toga polazi još dva semestra na Sveučilištu i Politehnici u Pragu.
 Državni ispit položio je u Zagrebu. Počeo je službovati 1.1.1865. kod vlastelinstva Đakovačke biskupije kao šumarski pristav, zatim kao arhivar i kao okružni šumar u Vuki (kod Osijeka) do 1871.
 Od 1871. do 1874. u službi je kod Kaptola zagrebačkog kao nadšumar. Nakon toga je kao vještak i član centralnog povjerenstva u Zagrebu sudjelovao kod segregacije u državnim krajiškim šumama. Tada dolazi do osnivanja krajiških imovnih općina, pa je 1874. imenovan nadšumarom - upraviteljem Gospodarstvenog ureda Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru i na toj dužnosti ostaje do 1886. g. Kasnije, sve do smrti 1905., bio je upravitelj Šumarije u Rači kod Bjelovara.
 Sahranjen je na Mirogoju.
 Bio je počasni građanin grada Bjelovara, gdje je njegovom zaslugom osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo, član Hrvatsko-slav, šum. društva bio je od njegove obnove 1876. g., te je za društvo "stekao velike i neprolazne zasluge. Igrao je veliku ulogu kod osnivanja, kao jedan od prvaka, a kasnije je bio jedan od onih koji su najživlje zastupali interese domaćeg šumarstva i pripadnika šumarskog staleža sto svjedoče mnogi prijedlozi sadržani u starijim društvenim zapisima", (ŠL 1905. ). Na prvoj društvenoj skupštini 1876. izabran je za društvenog poslovođu; na trećoj 1878. referent je o problematici segregiranih šuma; na Velikoj kraškoj skupštini 1879. jedini je govornik na hrvatskom jeziku; na vinkovačkoj godišnjoj skupštini 1880. sudjeluje u strukovnoj raspravi; na krapinskoj 1881. referent je s temom "O preustrojstvu gospodarenja i uprave naših obćinskih šuma"; na zagrebačkoj skupštini 1882. prihvaćen je njegov prijedlog za ustrojstvo Šumarstva, a 1883. pokreće osnivanje pripomoćne "Köröskonyijeve zaklade", koja je te godine i osnovana.

1Kraljevina Hrvatska, Imovna obćina gjurgjevačka, Iskaz pirovnih stabala posađenih 24. IV. 1879. Šum. list l, 1880., s. 34-35.

 *** ŠL 1879., s. 156; 1882., s. 226, 234; 1890., s. 374., 1900., s. 51.
 *** Osobne viesti. Virgil Mallin. In memoriam. Si. 4, 1905., s. 190-192.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 70, 406.
 *** Povijest šumarstva hrvatske 1846 -1976, s. 408.
 *** HŠD 1846-1996., s. 32, 43, 45, 48, 49, 52.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM