HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10258
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10258)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1971.
diplomirao21. 6. 1972.

 Sin Branka i Vilke r. Štimac. Hrvat. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu 1962., a srednju Šumarsku školu u Delnicama 1966. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-gospodarskom odsjeku 21.6.1972. g.
 U državnu službu stupio je 1.8.1972. Pripravnički staž odradio je u mjesnoj Šumariji Crni Lug ŠG Delnice, gdje je kraće vrijeme radio i kao Šumarski tehničar. Nakon položenog stručnog Šumarskog ispita iz područja uzgajanja šuma, u istoj Šumariji radi na poslovima referenta uzgajanja šuma i referenta pripreme proizvodnje. "Po potrebi službe" 13.2.1979. imenovan je upraviteljem Šumarije Fužine, na kojoj dužnosti ostaje do 15.4.1980. g.
 Na svoju današnju dužnost ravnatelja Uprave NP "Risnjak" sa sjedištem u Crnom Lugu dolazi 16.4.1980., koju dužnost uspješno obavlja već sedamnaest godina. Za njegova mandata, ponovno aktualizirano proširenje NP na masiv hrvatskoga Snježnika i izvorišnog dijela rijeke Kupe, u povodu proslave 40. godišnjice NP Risnjak, 1993. konačno je urodilo plodom. Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom od 24.1.1997. "prostor planinskih masiva Risnjaka i Snježnika te izvorišno područje Kupe i sljevno područje potoka Krašićevica, kao područje osobitih prirodnih vrijednosti i znanstvenoga značaja, u površini od 6400 ha, proglašuje se nacionalnim parkom" (Narodne novine 13, 1997. ).
 Dipl. ing. Ivan Malnar ima položen ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja, član je Izvrsnog odbora LS Primorsko-goranske županije i Hrvatskoga Šumarskog društva.

1Nacionalni park "Risnjak" 1953-1993. Zbornik radova 40 godina NP Risnjak" Crni Lug, 1994., s. 13-16.
2Vodič "Nacionalni park Risnjak (s Božičević, S., Frković, A. i Stahan, Z. ) Nakladnik NP Hisnjak i JIVTOUH, Zagreb 1993., s. 1-48.
3Jelenska divljač u Nacionalnom parku "Risnjak"(s Kaguž, D. ). Zbornik 40 godina NP Hisnjak". Crni Lug 1994., s. 103-105.
4Prijedlog proširenja Nacionalnog parka "Risnjak" na izvorišni dio rijeke Kupe i masiv hrvatskog Snježnika (s Frković, A., Safar, N. i Stahan, Z. ). Zbornik radova 40 godina NP Hisnjak", Crni Lug 1994., s. 145- 149.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM