HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10260
ime M., Josip  - stariji
zvanje
zanimanje     
županijski nadšumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10260)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1882.
djelovao Gerovo
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Otac Josip bio mu je šumar Vlastelinstva čabar plem. obitelji Ghyczy u Polici. Šumarstvo je apsolvirao na Gospodarsko - šumarskom učilištu u Križevcima 1882.
 Neko vrijeme radio je u Dalmaciji. Prema dostupnim podacima, od 1885. do 1888. kao kotarski šumar u Ivancu zastupao je službu varaždinskoga županijskoga nadšumara, kad je (1888. ) imenovan županijskim nadšumarom u Varaždinu i tu je dužnost obnašao do svoje smrti (4.8.1890.).
 Bio je član HSŠD od 1885. g.

1Piše Josip Malnar., 1885: Obćinska šumarska služba u Dalmaciji.. Š.L. 3, s.104 PDF
2Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar, 1889: Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.. Š.L. 11, s.497 PDF
3Josip Malnar, 1998: Habitat Conditions for the Introduction of the Black Grouse (Lyrurus tetrix L.) into the area of Gorski Kotar. GŠP vol. 35 s. 237
4Damir UGARKOVIĆ, Ivica TIKVIĆ, Krešimir POPIĆ , Josip MALNAR , Igor STANKIĆ, 2018: MIKROKLIMA I PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUMSKIH PROGALA NASTALIH ODUMIRANJEM STABALA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Š.L. 5-6, s.235 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL Iskaz članova HSSD 1886-1890.
 *** Osobne viesti. Umrli. Malnar Josip, nadšumar Županije varaždinske. ŠL 9-10, 1890., s. 467.
 *** Iskaz preminulih članova HSŠD od 1876. do 1900. Umro Molnar Josip. ŠL l, 1901., s. 48.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 17.
 Klepac, D.: Iz šumarske prošlosti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM