HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10261
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dr. sc; dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1982.
diplomirao1. 3. 1983.
magistrirao1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao6. 12. 2011.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera14. 3. 1983.Šumarija Gerovopripravnik
1984.Šumarija Gerovotehnički rukovoditelj
1985.OOUR iskorištavanja Tršćedirektor
1990.Šumarija Prezidupravitelj šumarije
trenutno, od1. 1. 1992.Šumarija Tršćeupravitelj šumarije

član HŠD ogranak
Delnice

1990

umirovljen

diplomirani inženjer šumarstva Sin Josipa i Marije r. Hudolin. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio lovočuvar, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Tršću 1969., a srednju Šumarsko-tehničku školu u Delnicama 1974. godine.
Nakon završetka srednje škole zaposlio se u šumariji Tršće, a 1975. godine otišao je na odsluženje vojnog roka. Nakon završetka vojnog roka, 1977. godine, upisao je studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Studij šumarstva pohađao je na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1.3.1983.
 Kao mladi šumarnik prvo zaposlenje dobiva u ŠG Delnice, Šumarija Gerovo, 14.3.1983. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, od 1984. do 1985. tehnički je rukovodilac Šumarije Gerovo, a osnivanjem Goransko-primorskog ŠG Delnice pomoćnik je direktora OOUR-a za iskorišćivanje šuma Tršće (1985.-1990. ).
 Novom reorganizacijom šumarstva i uspostavom JP "Hrvatske šume" u UŠ Delnice, najprije je upravitelj Šumarije Prezid (1990.-1991. ), a od 1.1.1992. upravitelj je Šumarije Gerovo, na kojoj se dužnosti nalazio i u vrijeme izrade ovoga životopisa (kraj 1997. ).
 Pred povjerenstvom HLS 14.7.1983. položio je ispit za ocjenjivača trofeja divljaci, a 17.10.1983. stručni šumarski ispit. Završio je poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja lovstvo i 4. 11. 1998. obranio je magistarski rad pod naslovom "Istraživanje stojbinskih uvjeta za naseljavanje malog tetrijeba (Lyrurus tetrix L. ) na području Gorskog kotara".
 Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine prihvaćena mi je tema disertacije pod naslovom "Migracija običnog jelena (Cervus elaphus L.) u zapadnom dijelu Gorskog kotara kao odraz stanišnih čimbenika". Doktorsku disertaciju obranio je 6. prosinca 2011. godine te stekao titulu doktora znanosti iz područja šumarstva.
 Kao pasionirani lovac, aktivni je član lovačkih organizacija i član Skupštine lovačkog saveza Primorsko-goranske županije te Hrvatskog lovačkog saveza. Trenutačno u krovnoj lovačkoj asocijaciji HLS-a u drugom mandatu obnaša dužnost dopredsjednika HLS-a i predsjednika LS-a Primorsko-goranske županije. Član je i Hrvatskog šumarskog društva, ogranak Delnice, gdje je od 2008. do 2010. godine bio i predsjednik ogranka. Autor je knjige "Povijest lovstva čabarskog kraja" i suautor knjige akademika prof. dr. sc. Dušana Klepca "Iz šumarske povijesti Gorskog kotara u sadašnjost". Izradio je samostalno ili u koautorstvu više lovno-gospodarskih osnova i programa uzgoja divljači. Redoviti je suradnik u lovačkim glasilima.
 Živi u Tršću.

1Raste uzgajalište divljih svinja Lividraga. L V 1-2, 1995., s. 19.
2Čabar pun zlata. LV 11, 1996., s. 16-17.
3Ponovno u Hrvatskoj (alpski kozo-rog). LV 12, 1996., s. 16.
4Zlatni srnjak u "Snježnika". Lovac 6, 1996., s. 17.
5Kako štititi vuka. L V 6, 1996., s. 21.
6Jelen i medvjed kao zaštitni znakovi. LV 6, 1996., s. 34-35.
7Medvjed kao piva lasta. L V 5, 1996, s. 41.
8Nerazumna odluka (o zaštiti vuka). LV 3, 1997., s. 15.
9Redoviti odstrjel jelena. Lovac 9, 1997., s. 19-21.
10Zimske neprilike i vuk. Lovac 2-3, 1997., s. 20.
11Uporni sretnik (iz LD "Tetrijeb Gerovo). LV 3, 1997., s. 38.
12Životinjski svijet Gorskog kotara. Iz šumarske prošlosti Gorskoga kotara u sadašnjost (autora D. Klepca). Zagreb 1997., s. 177-199.
13Josip Malnar, 1998: Habitat Conditions for the Introduction of the Black Grouse (Lyrurus tetrix L.) into the area of Gorski Kotar. GŠP vol. 35 s. 237
14Povijest lovstva Čabarskog kraja
15Damir UGARKOVIĆ, Ivica TIKVIĆ, Krešimir POPIĆ , Josip MALNAR , Igor STANKIĆ, 2018: MIKROKLIMA I PRIRODNO POMLAĐIVANJE ŠUMSKIH PROGALA NASTALIH ODUMIRANJEM STABALA OBIČNE JELE (Abies alba Mill.) . Š.L. 5-6, s.235 pdf
16Josip Malnar, 2021: Siniša Arh, dipl. ing. šum. (1968. – 2021.). Š.L. 9-10, s.508 PDF
17Josip Malnar, 2021: Zvonimir Pršle, dipl. ing. šum (1956. – 2021.). Š.L. 11-12, s.605 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 67.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 8, 10, 75, 76, 102, 113, 126, 177, 187, 194-196, 198, 189-199, 207, 223, 229.
 Lovački vjesnik 12/2011 s.20
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRUBEŠIĆ, Marijan: Dr. sc. Josip Malnar, ŠL 3-4/2012, s.200 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM