HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10262
ime M., Ljudevit
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10262)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1917.
djelovao Čabar

 Šumarstvo je apsolvirao 1917. na četverogodišnjoj Šumarskoj akademiji u Zagrebu.
 Kod Županijske oblasti u Ogulinu imenovan je 1917. šumarskim vježbenikom, a 1919. privremenim šumarskim povjerenikom.
 Nakon položenog državnog stručnog ispita u službi je kod Šumarije Brodske imovne općine u Trnjanima (1920.-1923. ), kada je kao kotarski šumar umirovljen.

 *** ŠL 1917., s. 395; 1918., s. 191; 1919., s. 55; 1923., s. 118.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 538.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost, Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM