HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10263
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. inž. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10263)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.Šumarski fakultet u Zagrebu
diplomirao1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
magistrirao2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 4. 1983.Šumarija Tršće
1. 1. 1985.OOUR uzgajanje šuma Delnicetehnički rukovoditelj
1. 1. 1986.RJ Prezidupravitelj
1. 1. 1991.Šumarija Tršćerevirnik
trenutno, od15. 1. 1992.Šumarija Prezidupravitelj

član HŠD ogranak
Delnice

1991

Šumarija Prezid

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Josipa i Marije r. Hudolin. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio lovočuvar, a majka domaćica. Osnovnu školu je pohađao i završio u Tršću 1973., a Srednju šumarsku školu u Delnicama 1977. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1983. iz lovstva. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Jelen obični na području uzgojnog lovišta Snježnik".
 Završio je poslijediplomski studij iz znanstvenog područja iskorištavanje šuma, obranio je magistarski rad pod naslovom "Tehničko-tehnološki čimbenici prijevoza drva u brdsko-planinskim uvjetima na primjeru šumarije Prezid."
 Pripravnički staž je obavio u ŠG Delnice - Šumarija Tršće, stupivši u radni odnos 1.4.1983. Osnivanjem Goransko — primorskoga ŠG Delnice, tehničkim rukovoditeljem u OOUR za uzgoj i zaštitu šuma imenovan je 1.1.1985., a nakon godinu dana (1.1.1986.) primio je dužnost upravitelja RJ Prezid OOUR-a za iskorišćivanje šuma Tršće. Osnivanjem JP "Hrvatske šume od 1.1.1991. najprije obavlja posao revirnika u Šumariji Tršće, a od 15.1.1992. upravitelj je Šumarije Prezid UŠ Delnice.
 Kao angažirani lovac zalaže se za osnivanje ograđenog zimovališta za jelensku divljač u lovištu "Smrekova draga", čime bi se spriječile pojačane zimske migracije ove i druge divljači u tuđa lovišta. Za njegova rukovođenja Šumarijom Prezid Republika Slovenija ponovno je aktualizirala spor oko vlasništva granične parcele (60 ha) između dviju država. U okviru stručnog osposobljavanja djelatnika Hrvatskih šuma 10. prosinca 1997. pred povjerenstvom HLS-a položio je ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja.

 *** ŠL 1-2/95., s. 67.
 *** Poslovno izvješće 1995., "HŠ", s. 65.
 Vuković, M.: Nikada toliko medvjeda, (razgovor s upraviteljem Šumarije Prezid dipl. ing. Marijanom Malnarom). Lovac 1996., 4, s. 47-49.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM