HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumari



ID10268
ime M., Veljko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10268)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1973.
diplomirao21. 1. 1974.
karijera15. 1. 1976.Koprivnica

 Sin Milana i Desanke r. Kekić. Srbin, hrvatskoga državljanstva i pravoslavne vjere. Otac mu je bio službenik na željeznici, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u rodnom selu 1948., a realnu gimnaziju u Koprivnici 1957.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 21.1.1974.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva 15.1.1976. u ŠG Koprivnica. Nakon nepotpunog jednogodišnjeg staža, 1.11.1976. premješten je u Šumariju Sokolovac na radno mjesto referenta za uzgoj i zaštitu šuma. Deset godina kasnije (1985. ), ukinućem Šumarije Sokolovac, prelazi u Šumariju Koprivnica, radeći na istim poslovima. Kad je ustanovljeno JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb i uspostavljena Šumarija Sokolovac, vraća se u svoju staru sredinu, sada na radno mjesto revirnika.
 Tijekom svog 20-godišnjeg rada u šumarstvu prisustvovao je velikom broju stručnih skupova, obogaćujući svoja praktična znanja novim dostignućima šumarske znanosti i struke.
 Član je HŠD, ogranak Koprivnica.

 *** ŠL 1-2, s. 63.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM