HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10271
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10271)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1986.
diplomirao1987.
karijera Našice

član HŠD ogranak
Našice

1993

Stručne službe

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milana i Anđeli je r. Noković. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva. Otac mu je bio kriminalistički tehničar, a majka domaćica. Osnovnu i srednju naobrazbu stekao je u Našicama: osnovnu je školu završio 1977., a srednju u COUO "August Cesarec", matematičko-informatički smjer, 1981. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1985. nagrađen je na prijedlog dekana Šumarskoga fakulteta Rektorovom sveučilišnom nagradom Sveuč. u Zagrebu kao najbolji student na Šumarskom fakultetu. Diplomirao je 1987. iz područja iskorišćivanje šuma.
 Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Primjena žičare Urus tip Mini na privlačenje drvnog materijala u prorednim sječama".
 Pripravnički staž odradio je na području UŠ Našice u OOUR-u za eksploataciju šuma. Prvo zaposlenje kao inženjer operative dobio je u RJ Transport i mehanizacija Zoljani. Kratko vrijeme radio je kao referent za eksploataciju pri Šumariji Slatinski Drenovac. Od 1992. g. stručni je suradnik za mehanizaciju pri UŠ Našice u stručnim službama.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM