HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10275
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10275)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1974.
diplomirao11. 6. 1975.

član HŠD ogranak
Karlovac

1977

umirovljenici redoviti

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana, zanimanjem tesara i majke domaćice. Hrvat. Srednju Šumarsku školu polazio je i završio u Karlovcu 1970. godine. Na Šumarski fakultet upisao se škol. g. 1970.-71., a diplomirao je na ŠG odjelu 11.6.1975.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Karlovac, gdje nekoliko godina radi u odjelu za uređivanje šuma. Uzgojem i zaštitom bavio se u Šumariji Duga Resa
 Zaposlen je u JP "Hrvatske šume", UŠ Karlovac, na mjestu upravitelja (1998. ).

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63.
 *** Šum. škola Karlovac, Monografija. Karlovac 1997., s. 86, 131.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM