HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10276
ime M., Rudolf
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1896.
djelovao Kostajnica

 Šumarstvo je apsolvirao 1896. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Prema dostupnim podacima, bio je u službi kod Vlastelinstva Biskupije đakovačke, gdje je 1906. imenovan nadšumarom, 1918. bio je šumarnik, ali i zamjenik odbornika u "Zemaljskom gospodarskom povjerenstvu za šumske proizvode" u Zagrebu, 1920. imenovan je nadšumarnikom, a 1921. šumarskim savjetnikom kod istog vlastelinstva.
 Godine 1923. odlikovan je Ordenom Sv. Save 4. reda. Bio je član HSŠD, a 1918. bio je odbornik.

 *** ŠL 1906., s. 70; 1918., s. 47; 1920., s. 369; 1921., s. 93; 1923., s. 253.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 20.
 *** HŠD 1846-1996., s. 150.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM