HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10278
ime M., Dragan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. drvne tehnologije
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10278)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao1961.

 Sin Josipa i Milke r. Manojlović. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva, pravoslavne vjere. Roditelji su mu bili zemljoradnici. Školovao se u Ogulinu: osnovnu je školu završio 1949., a gimnaziju 1954. god.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je drvno - industrijski smjer 1961., ali bio je zaposlen u šumarstvu.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Ogulin (1961.-1962. ). U istom gospodarstvu bio je i referent za mehanizaciju (1964.-1968. ), a zatim dugi niz godina (1969.-1988. ) bio je referent za građevinarstvo i investicije u ŠG Ogulin.
 U godini 1989. i 1990. bio je u Goransko-primorskom ŠG Delnice referent za vanjsku trgovinu, a od 1991. stručni je suradnik za mehanizaciju UŠ Ogulin. Na tom je radnom mjestu bio i prilikom prikupljanja podataka (1997. ).
 Član je HŠD. Živi u Ogulinu.

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 Klepac, D.: Iz šum. prošlosti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM