HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10279
ime M., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10279)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao1976.

 Sin Milana i Sare r. Tatalović. Srbin, pravoslavne vjere. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu pohađao i završio u Drežnici, a Srednju šumarsku školu u Delnicama, maturiravši 1969. godine.
 Kao šumarski tehničar neko je vrijeme radio u Šumariji Drežnica ŠG Ogulin (1969.-1970. ). U jesen 1970. upisao je studij šumarstva na Šum. fakultetu u Beogradu. Napisavši i obranivši diplomski rad iz područja uzgajanja šuma pod naslovom "Značaj i funkcija šuma gosp. jedinice Bojčin", diplomirao je 1976. godine.
 Po završetku studija zapošljava se kao referent pripreme rada u Šumariji Gomirje ŠG Ogulin (1977.-1978. ), a od 1979., vrativši se u Šumariju Drežnica, najprije radi kao zamjenik upravitelja šumarije, a od 1986. do 1990. kao upravitelj šumarije (za uzgoj i zaštitu šuma).
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume", 1991. raspoređen je na poslove revirnika, na kojoj se dužnosti nalazi i krajem 1997. godine.
 Živi u Drežnici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM