HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10286
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10286)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1922.
djelovao Zadar
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao na Visokoj školi za kulturu tla u Beču 1922.
 Prema dostupnim podacima, počeo je raditi prije apsolviranja (14.4.1919.) uz priznavanje prethodne službe nešto vise od pet i pol godina.
 Kao šumarski inženjer premješten je iz Makarske 1925. za pomoćnog oblasnog šumarskog referenta u Split, a 1926. u Dubrovnik. Godine 1930. nalazi se na dužnosti šum. nadsavjetnika i oblasnog šumarskog referenta kod Oblasnog velikog župana u Dubrovniku. Iste godine postavljen je za višeg šum. savjetnika kod Banske uprave, Odsjek za šumarstvo, Primorske banovine u Splitu.
 Za šum. inspektora imenovan je 1937. kod istog odsjeka u Splitu, gdje se nalazio i 1940. godine. Od 1942. do 1943. nalazio se na mjestu šumarskog upravitelja Ravnateljstva šuma u Dubrovniku.
 Godine 1936. odlikovan je Ordenom Sv. Save 4. reda.
 U Šum. listu surađivao je s temama iz područja krša. Bio je redoviti član Jug. šum. udruženja, kasnije HŠD, a biran je i za odbornika (1939., 1940. ). Na društvenoj skupštini 1935. u Splitu održao je predavanje "Bivše sadanje i buduće šume na dalmatinskom kršu".

1Ing. J. Marčić, 1935: Bivše, sadanje i buduće šume na dalmatinskom kršu.. Š.L. 12, s.564 PDF
2Šume na dalmatinskom kršu. Glas. Primorske banovine br. l, Split 1938.
3Dubrovački perivoji i vrtovi. Priroda 9, 1954., s. 356-359, 3 si.
4Marčić ing. Josip, 1955: Sredozemna makija na dalmatinskom kršu. Š.L. 3-4, s.118 PDF
5Ing. Josip Marčić, 1956: Rogač na Primorskom kršu južne Dalmacije. Š.L. 1-2, s.40 PDF
6Ing. Josip Marčić, 1956: Unapređenje oblasti krša — zakonske odredbe. Š.L. 7-8, s.212 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1925., s. 630; 1930., s. 155; 1933., s. 215; 1936., s. 586; 1937., s. 213, 612; 1939., s. 506; 1940., s. 168, 268; 1941., s. 262; 1942., s. 220, 333; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 24, 61, 87.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 66, 211.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 44, 61, 185, 268.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 28, 83, 85, 89, 97, 127, 183, 195, 197, 198, 320, 412.
 *** HŠD 1846-1996., s. 205.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM