HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10290
ime M., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10290)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1938.
diplomirao14. 6. 1947.
djelovao Kupinac /Jastrebarsko/

 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1937.-38., a diplomirao je 14.6.1947.
 Bio je zaposlen, kao nastavnik, u Drvoprerađivačkoj tehničkoj školi u Zagrebu.

 *** ŠN, s. 359, 587.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM