HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10291
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
prof. dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10291)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao1992.
magistrirao1997.
doktorirao18. 12. 2001.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1992.Exportdrvo Zagreb
trenutno, od1. 5. 1994.Šumarski fakultet ZagrebZavod za zaštitu šuma i lovstvo
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1993

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Stjepana i Marije r. Pavić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je pravnik, a majka ekonomistica. Osnovnu je školu završio u Staroj Gradiški 1983., a srednju u SŠC "Enver Šiljak" Bosanska Gradiška 1986. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 1992. godine iz područja Šumske komunikacije. Tema diplomskog rada nosi naslov "Raspored planiranih šumskih cesta i njihova veza s planom sjeća u GJ >Markuševačka gora< Šumarije Zagreb".
 Nakon diplomiranja, od 1.2.1993. do 30.4.1994. godine bio je zaposlen u "Exportdrvu" d. d. Zagreb, a od 1.5.1994. radi na Šumarskom fakultetu u Zagrebu u svojstvu mlađeg asistenta, pa asistenta u Zavodu za zaštitu šuma i lovstvo.
 Godine 1997. završio je poslijediplomski studij iz područja zaštite šuma obranivši magistarski rad pod naslovom "Mišoliki glodavci i njihova štetnost u Turopoljskom lugu i šumama Hrvatske" i tako stekao akademski naslov magistra znanosti u području biotehničkih znanosti znanstveno polje šumarstvo.

Doktorsku disertaciju po naslovom Zaštita hrastovih nizinskih šuma od sitnih glodavaca iz podporodica Murinae i Arvicolinaeje obranio 18. prosinca 2001. godine i time stekao pravo na akademski stupanj doktora biotehničkih znanosti, znanstveno polje šumarstvo.
 Upisan je u registar istraživača Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske pod brojem 309 741.
 U proteklom razdoblju surađivao je na vise istraživačkih projekata JP "Hrvatske šume". U okviru znanstveno-istraživačkog rada uključen je u projekt "Zaštita i obnova ekosustava" pri Ministarstvu znanosti i tehnologije.
 Do sada je sudjelovao na vise domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova: XX World Congress (Tampere, Finska, 1995. ); Simpozij u počast Zdravka Lorkovića (Zagreb, 1995. ); III Internationale Conference on Dormice (Mošćenička Draga, 1996. ); Obilježavanje 150. obljetnice HŠD 1846.-1996., značajnog čimbenika u razvoju hrvatskoga šumarstva (Zagreb, 1996. ); Simpozij u čast 50 godina postojanja i rada Šumarskog instituta Slovenije (Ljubljana, 1997. ); International Scientific Conference Forest - Wood - Environment 97 (Zvolen, Slovačka, 1997. ).
 U okviru nastavne aktivnosti sudjeluje u izvođenju vježbi iz predmeta šumarska entomologija i dijelom zaštite šuma. Na tim predmetima sudjeluje i u izvođenju terenske nastave.
 Član je HŠD, član Upravnog odbora HŠD a od broja 1-2/2015 i glavni urednik Šumarskog lista.

1Hrašovec, B., Margaletić, J., 1995.: Seed Pests and Their Impact on Refores-tation Efforts in Croatia. Poster Abstracts, IUFRO XX Congress, 6-12. August 1995., p. 87., Tampere, Finland.
2Margaletić, J., 1995.: Štetni utjecaj mi-solikih glodavaca u nizinskim šumama Hrvatske. Simpozij u Čast Zdravka Lorko-vića. Zbornik sažetaka priopćenja, p. 130-131, Zagreb.
3Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996.: Štetni biotski čimbenici na običnoj jeli i smreci u Gorskom kotaru. Zaštita i pridobivanje drva, 430, s. 1-6, HŠD, Zagreb.
4Glavaš, M., Margaletić, J., Hrašovec, B., Diminić, D., 1996.: Misoliki glodavci, štete i suzbijanje u nizinskim šumama. Zaštita i pridobivanje drva, 430, s. 7-10, HŠD, Zagreb.
5Margaletić, J., Frković, A., 1996.: Dor-mice injuries in Croatian forestry. III Internationale Conference on Dormice. Book of abstract, p. 17, Zagreb.
6Hrašovec, B., Glavaš, M., Diminić, D., Margaletić, J., 1996.: Štetnici i bolesti sjemena hrasta, obične jele, smreke i crnog bora. Zaštita šuma i pridobivanje drveta, 430 s. 35-44, HŠD Zagreb.
7Glavaš, M., Hrašovec, B., Diminić, D., Margaletić, J., 1996.: Bolesti i štetnici u šumskim rasadnicima. Zaštita šuma i pridobivanje drva, 430, s. 45-52, HŠD, Zagreb.
8Tvrtković, N., Baltic, M., Vuković, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 1996.: Ecology of Myoxus glis in Lividraga (Croatia) - a preliminary data. III International Conferen-ce on Dormice. Book of abstract, p. 45, Zagreb.
9Tvrtković, N., Margaletić, J., Vuković, M., Baltic, M., 1996.: High densities of Mu-scardinus avellnarius and Dryomyes in-tedula in certain type Abieti-fagetum. III International Conference on Dormice. Book of abstracts, p. 46, Zagreb.
10Glavaš, M., Diminić, D., Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996.: Istraživanje štetnika i uzročnika bolesti topola na valpovackom i osječkom području. Zaštita šuma i pridobivanje drva, 340, s. 59-68, HŠD, Zagreb.
11Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101 pdf
12Glavaš, M., Hrašovec, B., Diminić, D., Margaletić J., 1997.: Some biotic agents causing damage on seed of major forest tree species in Croatia. International Scien-tific Conference Forest - Wood - Environ-ment 97. Zbornik, 235, Zvolene.
13Glavaš, M., Diminić, D., Hrašovec, B., Margaletić, J., 1997.: Pests and diseases in Croatian forest nurseries in 1996. Znanje za gozd, Zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega instituta Slovenije, Voli. l, s. 245-252, Ljubljana.
14Josip Margaletić, 1998: Rodents and their harmful effects on Turopoljski Lug (Turopolje grove) and on Croatian forests. GŠP vol. 35 s. 143
15Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M., 1999: Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine. Š.L. 5-6, s.211 pdf
16Milan Glavaš, Josip Margaletić, 2001: Štete od životinja. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 626
17Josip Margaletić, Milan Glavaš, Nenad Turk, Zoran Milas, Vilim Starešina, 2002: Small rodents reservoires of leptospiroses in the forests of Posavina in Croatia. GŠP vol. 39 s. 43
18Glavaš, M., Grubešić, M., Margaletić, J., 2002: Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s Bosnom i Hercegovinom. Š.L. 11-12, s.653 PDF
19Josip Margaletić, 2003: Štete i zaštita od glodavaca. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 574
20Margaletić, J., Glavaš, M., Pavić, K., 2003: Brojnost sitnih glodavaca i njihova štetnost u gj ”Južna krndija I (kutjevačka)” i u rasadniku ”Hajderovac”. Š.L. 3-4, s.99 pdf
21Margaletić, J., Margaletić, M., 2003: Požari u šumi i na šumskom zemljištu kao čimbenici degradacije staništa. Š.L. 9-10, s.475 pdf
22Margaletić, J., 2004: Dinamika populacija šumskih glodavaca u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.599 pdf
23Josip Margaletić, 2005: Glodavci i divljač kao uzročnici šteta u poplavnim šumama. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 412
24Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter, 2006: Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju od 2002 do 2004 godine. GŠP vol. P5 s. 377
25Josip Margaletić, Alemka Markotić, Marica Miletić-Medved, Lidija Cvetko, Nenad Turk, Toran Milas, Heikki Hentonnen, Ana Pavelić, 2006: Sitni glodavci kao rezervoari hantavirusa i leptospira na području zapadne Slavonije. GŠP vol. P5 s. 387
26Margaletić, J., M. Grubešić, T. Kalvi, G. Videc, 2007: Utjecaj europskoga dabra (Castor fiber L.) na šumski ekosustav gospodarske jedinice “Turopoljski lug”. Š.L. 5-6, s.257 pdf
27Margaletić, J., V. Jurjević, M. Glavaš, B. Hrašovec, D. Diminić, 2007: Analiza suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.539 pdf
28Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Kristijan Tomljanović, Marko Vucelja, 2011: The effect of regulating streamflows on the beaver habitat in Croatia. GŠP vol. 44 s. 47
29Josip Margaletić, 2012: Mr. sc. Željko Kauzlarić. Š.L. 3-4, s.202 PDF
30Osman MUJEZINOVIĆ, Josip MARGALETIĆ, Tarik TREŠTIĆ, Mirza DAUTBAŠIĆ, 2013: UTJECAJ STANIŠTA NA PRISUTNOST ŠUMSKE VOLUHARICE (Myodes glareolus) I ŽUTOGRLOG ŠUMSKOG MIŠA (Apodemus flavicollis) NA PODRUČJU BOSNE. Š.L. 9-10, s.487 pdf
31Josip Margaletić, 2014: DR. SC. MARKO VUCELJA. Š.L. 3-4, s.224 PDF
32Marko Vucelja, Josip Margaletić, Linda Bjedov, Mario Šango, Maja Moro, 2014: ŠTETE OD SITNIH GLODAVACA NA STABLJICI I KORIJENU HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 5-6, s.283 pdf
33Marijan Grubešić, Josip Margaletić, Duško Čirović, Marko Vucelja, Linda Bjedov, Jelena Burazerović, Kristijan Tomljanović, 2015: ANALIZA MORTALITETA DABROVA (Castor fiber L.) U HRVATSKOJ I SRBIJI. Š.L. 3-4, s.137 pdf
34Linda BJEDOV, Petra SVOBODA, Ante TADIN, Josipa HABUŠ, Zrinka ŠTRITOF, Nikolina LABAŠ, Marko VUCELJA, Alemka MARKOTIĆ, Nenad TURK, Josip MARGALETIĆ, 2016: UTJECAJ URODA SJEMENA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA POPULACIJE SITNIH GLODAVACA I POJAVNOSTI HANTAVIRUSA U ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA „PLITVIČKA JEZERA“ I PARKA PRIRODE „MEDVEDNICA“. Š.L. 9-10, s.455 pdf
35Mirza DAUTBAŠIĆ, Kenan ZAHIROVIĆ, Osman Mujezinović, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 3-4, s.179 pdf
36Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman Mujezinović, Kenan ZAHIROVIĆ, Josip MARGALETIĆ, 2018: PRVI NALAZ BRIJESTOVE OSE LISTARICE (Aproceros leucopoda) U BOSNI I HERCEGOVINI . Š.L. 5-6, s.283 pdf
37Mirna Mihelčić, Josipa Habuš, Marko Vucelja, Petra Svoboda, Ivan-Christian Kurolt, Alemka Markotić, Nenad Turk, Josip Margaletić, Marina Šantić, 2018: Prevalencija bakterije Francisella tularensis u populaciji sitnih sisavaca u kontinentalnim šumama Hrvatske. Š.L. 9-10, s.481 pdf
38Linda Bjedov, Marko Vucelja, Josip Margaletić, 2022: Utjecaj veličine tijela i obojenosti prilikom odabira partnera kod prugastog smrdljivca (Graphosoma lineatum L.) (Hemiptera: Pentatomidae). Š.L. 11-12, s.529 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Josip Margaletić, ŠL 1-2/2002, s.107 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM