HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10292
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10292)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1934.
diplomirao21. 6. 1939.
djelovao Bjelovar

 Šumarstvo je apsolvirao 1933.-34., a diplomirao 21.6.1939. god. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šum, fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Prema dostupnim podacima, počeo je raditi u struci kao šumarski vježbenik kod Kotarskoga načelstva u Pakracu, odakle je 1940. premješten, u istom svojstvu, Šumskoj upravi u Kosinj (Lika), a zatim je postavljen za šumarskoga pristava i upravitelja te šumarije. Godine 1941. otpušten je iz državne službe, a nakon toga i ubijen u Kosinju kao žrtva rata.

 *** ŠL 1940., s. 190, 325; 1941., s. 43., 114, 276; 1941., s. 128; 1947., s. 172.
 *** ŠN, s. 335, 336, 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM