HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10293
ime MARGETIĆ, Franjo
zvanje
zanimanje     
fizičar i meteorolog
     


lokacija

rođen25. 11. 1905.Zagreb
djelovao Zagreb
umro15. 6. 1990.Zagreb Osnovnu je školu polazio u Čakovcu, a gimnaziju na Sušaku. Godine 1926. upisuje Strojarski fakultet u Beču. Iz novčanih razloga prekida taj studij i upisuje se na Filozofski fakultet Sveuč. u Zagrebu, gdje diplomira 13.10.1933. g. kao prvi stručni predmet fiziku, kao drugi racionalnu mehaniku i teorijsku fiziku i kao pomoćni stručni predmet osnove vise matematike.
 Godine 1930. zaposlen je u Geofizičkom zavodu u Zagrebu, gdje mu je povjerena, prije svega, briga i nadzor nad ombrometrijskom službom. Taj posao bio je pretežito terenski. U stalnom dodiru s prirodom istraživao je i pratio stanje atmosfere kako bi otkrio način djelovanja i odvijanja fizikalnih procesa sto dovode do promjena tog stanja. Razvio se u vrhunskog stručnjaka za meteorološke instrumente i izvanrednog poznavatelja njihova dometa i razvoja.
 Prigodom polaganja profesorskog ispita izradio je zapaženi rad iz područja proučavanja oborina.
 Zajedno s drugim stručnjacima Geofizičkog zavoda surađivao je na pripremanju podataka za do tada najdetaljniju klimu Hrvatske.
 Osnivanjem Uprave hidrometeorološke službe Hrvatske (1.1.1948.), prof. Margetić postaje njezin prvi načelnik. Na tom je mjestu ostao 10 godine. U to je vrijeme uložio velik trud u organiziranju mreže meteoroloških i hidroloških stanica, u povezivanju s drugim službama u zemlji i školovanju kadrova. Uveo je prva mjerenja slobodne atmosfere radiosondama, u Zagrebu 1955. i u Splitu 1956. Uvedena su i pilot - balonska mjerenja na raznim lokacijama.
 Pokrenuo je izdavanje Vijesti hidrometeorološke službe Hrvatske". U to vrijeme predaje studentima geografije meteorologiju, a studentima geofizike kolegij meteorološki instrumenti. Ustrojio je meteorološki laboratorij i radionicu.
 Nakon 1958. prof. Margetić radi u svojstvu savjetnika zavoda i posebno je aktivan u studijskim i istraživačkim poslovima. Intenzivno surađuje i sa Leksikografskim zavodom u Zagrebu i piše članke za enciklopedijska izdanja. Ovdje naglašavamo da je obradio desetak tema za Šum. enciklopediju i da je surađivao sa šumarskim znanstvenicima i stručnjacima. Mnoga njegova znanja koristila su hrvatskom šumarstvu.
 Prof. Margetić odlazi u mirovinu 1966., ali ostaje i dalje aktivan na području meteorologije. U to vrijeme radi na ustroju protugradne zaštite i obnovi i restauraciji instrumenata Geofizičkoga zavoda.
 Objavio je četrdesetak ponajviše samostalnih radova.
 Za svoj dugogodišnji i predani rad dobio je veći broj priznanja: Pohvalnicu Sindikata (1949. ), Diplomu Jugosl. društva za hidrologiju kao zaslužan član (1976. ), Zahvalnicu sa plaketom Geofizičkoga zavoda Hrvatske (1977. ) i Orden rada sa zlatnim vijencem (1977. ).

1Klima i klimatologije. Šum. enciklopedija 2, Zagreb 1983., s. 260-262.
2Meteorologija. Ibid., s. 410-412.
3Oblaci i magla. Ibid., s. 518.
4Temperatura. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987., s. 459-461.
5Vjetar. Ibid., s 579.
6Voda. Ibid., s. 582-584.
7Zračni elektricitet. Ibid., s. 643-644.
8Zrak. Ibid., s. 644-645.

nedeterminirano:
9RADOVI U ŠUM. ENCIKLOPEDIJI

 *** Margetić, Franjo i dr., Geofizika, Vol. 3, Zagreb 1986., s. 1-134.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM