HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10294
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski nadsavjetnik
     


lokacija

apsolvirao1888.

 Šumarstvo je apsolvirao 1888. na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Prema dostupnim podacima, godine 1894. imenovan je šumarom, a 1899. g. nadšumarom pri Šumarskom ravnateljstvu u Zagrebu. Nakon toga neko vrijeme radi kod ministarstva u Budimpešti. Kao šumarski nadsavjetnik, 1910. premješten je na Sušak za predstojnika Šumarskog ureda. Od 1915. g. bio je predstojnik Nadšumarskog ureda u Vinkovcima, gdje je 1918. odriješen iz službe.
 Bio je član Hrvatsko-slavonskoga šumarskoga društva od 1896. i društveni odbornik (1916., 1917. ).

 ŠL: 1894., s. 430; 1895., s. 502; 1898., s. 354; 1899., s. 325; 1901., s. 426; 1910., s. 281; 1915., s. 263; 1917., s. 40, 272; 1918., s. 348.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 25 (Marijanji Janoš).
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846. -1976., s. 408.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, Vinkovci - SI. Brod 1974., s. 547-549.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM