HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10301
ime M., Branimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, prof. srednje šumarske škole
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10301)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1933.
diplomirao1934. Sin Nikole i Anke r. Kremenić. Hrvatske narodnosti i državljanstva, rimokatolik. Otac mu je bio učitelj, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Sv. Filip-Jakovu 1923., a Veliku realku u Splitu 1929. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zemunu. Diplomirao je 1934.
 Zaposlio se 1936. najprije kao dnevničar u "Šipadu" (3 mjeseca), zatim u Direkciji šuma Sušak (5 mjeseci). Nakon toga bio je pripravnik u Odsjeku za bujičarstvo Banovine Hrvatske.
 Godine 1941. doselio se u Makarsku i radio u Odjelu za bujičarstvo, a 1943. preselio se u Split i zaposlio u Odjelu za bujičarstvo i šumarstvo.
 Poslije rata radio je na inventarizaciji šuma u Dalmaciji. Godine 1948. radi u Šumariji Mljet - Nacionalni park, a 1948. premješten je na Korčulu gdje obavlja poslove općinskog referenta za šumarstvo. Nakon toga 1951. premješten je na otok Brač, gdje je najprije upravitelj šumarije, a zatim referent za šumarstvo u Kotaru Brač.
 Od 1951. do 1955. obavljao je, uz ostalo, smolarenje na Bracu, a od 1955. do 1965. godine profesor je Srednje šumarske škole za krš u Splitu.
 U Šumarskoj školi u Splitu obavljao je praktični rad s učenicima u rasadniku, arboretumu i na pošumljavanju (u Splitu, na otoku Visu i dr. ).
 Pet godina bio je voditelj arboretuma Srednje šumarske škole za krš u Splitu.
 Nakon ukinuća Šumarske škole u Splitu (1965. ), profesor je ugostiteljske škole i predavač biologije na medicinskoj školi u Splitu. Godine 1969. imenovan je sudskim vještakom za šumarstvo splitske općine.
 Umirovljen je na vlastiti zahtjev 1973. godine.
 Sudjelovao je na seminaru za zaštitu šuma u Zagrebu.
 Surađivao je s pisanim člancima u časopisu "Priroda", "Šumarski list" (1950.-1987. ), "Hortikultura" i u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija". Od 1974. do 1982., stalni je suradnik časopisa "Hortikultura" u Zagrebu.
 Za svoje učenike i slušače napisao je nekoliko skripata: za zvanje lugara dvoja, za srednju šumarsku školu za predmet zaštita šuma dvoja i za ugostiteljsku školu dvoja skripta.
 Umirovljeničke dane provodi u Splitu.

1ing. B. Marinković, 1950: Nekoliko mišljenja i prijedloga o pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaiciji. Š.L. 5, s.177 PDF
2Nekoliko mišljenja i prijedloga k pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaciji. Šum. list 5, 1950., s. 177-187 i br. 6, s. 259-267.
3Ing B. Marinković, 1952: Problem propadanja česmine (Qu. ilex) u Dalmaciji. Š.L. 10-11, s.403 PDF
4Upotreba drva u brodograđevnom obrtu. Drvna industrija 7-8, Zagreb 1953., s 1-7.
5Ing. B. Marinković, 1953: Nešto o smolarenju ma otoku Braču. Š.L. 12, s.527 PDF
6Mnogostruka upotreba bagremovog drveta. Drvarski glasnik 15, 1955., s. 6-7 (M. M. M. ).
7Marinković ing. B., 1955: Prilog poznavanju biljke Opuntia ficus indica Mill.. Š.L. 1-2, s.42 PDF
8Marinković ing. Branimir, 1955: Da li je ispravno određeno vrijeme sječa u mediteranskoj oblasti Dalmacije. Š.L. 9-10, s.308 PDF
9Ing. Branimir Marinković, 1956: Da li je pošumljavanje krša sadnicama alepskog bora i običnog čempresa bolje izvoditi u stablimičnoj ili grupimičnoj smjesi?. Š.L. 3-4, s.101 PDF
10Ing. B. Marinković, 1957: O park šumicama. Š.L. 9-10, s.390 PDF
11Ing. B. Marinković, 1961: Zaraženost borovih stabala na Marjanu sa Trametes pini (Broh) Fr.. Š.L. 9-10, s.371 PDF
12Branimir Marinković, 1963: Prilog poznavanju štetnika hrasta plutnjaka (Quercus suber L.). Š.L. 5-6, s.202 PDF
13B. Marinković, 1974: Hortikulturne, ekonomske i druge vrijednosti nekih vrsta tamariksa u nas. Š.L. 3-4, s.102 PDF
14Marinković, B., 1979: BAULE — FRICKER: Đubrenje šumskog drveća. Š.L. 4-6, s.224 PDF
15Marinković, B., 1980: Semenske plantaže šumskog drveća u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.71 PDF
16Marinković, B., 1987: Dosadašnji rad na selekciji i priznavanju novostvorenih sorti i klonova šumskog drveća. Š.L. 1-2, s.77 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1941., s. 20, 57, 459, 538; 1942., s. 218; 1952., s. 74; 1954., s. 530.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II., s. 44, 62, 76, 110, 128, 427.
 *** ŠN, s. 562, 570.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 28, 84, 86, 97, 116, 118, 119, 127, 330, 417.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 182, 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SCHREIBER, Porin: Branimir Marinković (1911 – 2002), ŠL 11-12/2004, s.734 pdf

thanks to:
HŠ&HŠD&BM