HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10302
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
kotarski šumar i protustavnik
     


lokacija

apsolvirao1885.
djelovao Glina

 Šumarstvo je apsolvirao 1885. godine na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Prema nepotpunim podacima, kao kotarski šumar bio je u službi kod I. Banske imovne općine u Glini od 1886. do 1889., a kao protustavnik nalazio se kod II. Banske imovne općine u Petrinji od 1890. do 1893. god.
 Bio je član HSŠD.

 *** ŠL Iskaz članova HSŠD od 1886. do 1893.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 18.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM