HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10303
ime MARINOVIĆ, Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, dr sc., redovni Sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10303)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen3. 9. 1887.Trnava /Đakovo/
doktorirao1926.agronomija u Brnu
umro5. 8. 1951.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Potječe iz šumarske obitelji: bio je sin vlastelinskog šumara. Djetinjstvo je proživio kod djeda, umirovljenog nadlugara u Moroviću u Srijemu. Nakon gimnazije, studira na Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici u Slovačkoj gdje 1910. god. završava školovanje na Šumarskom odsjeku.
 Prvih osam godina službuje na Karpatima, Tatrama i Budimpešti (1911.-1919. ), a nakon rata prelazi u Hrvatsku za upravitelja Šumarije Fužine. Godine 1922. prelazi u Zagreb za tajnika Jugoslavenskoga šumarskoga društva i urednika "Šumarskoga lista", ali se 1924. seli u Beograd i radi u Ministarstvu šuma i rudnika u Odsjeku za trgovinu i industriju drvetom te istodobno predaje šumsko-privrednu politiku, upravu šuma i trgovinu drvetom na Šumarskom fakultetu u Zemunu.
 Godine 1926. u Brnu stječe znanstveni stupanj doktora agrarnih znanosti. Nakon toga 1928. posve se posvećuje sveučilišnoj nastavi: izvanredni je profesor Šumarskoga fakulteta u Beogradu. Godine 1941. prelazi u Zagreb kao referent za trgovinu i šumarsku politiku. Nakon rata (1945. ) imenovan je izvanrednim, a ubrzo zatim i redovnim profesorom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje predaje Šumarsku geografiju, Šum. politiku i trgovinu drvetom, a nakon reorganizacije nastave predaje predmet ekonomika Šumarstva.
 Njegovo opredjeljenje znanosti počinje već 1918. g., istodobno studira i statistiku te u domaćim i stranim publikacijama objavljuje vise od 360 radova. Osim stručnih i znanstvenih radova, objavio je velik broj novinskih članaka u beogradskoj "Politici".
 Napisao je i objavio "Šumsko privrednu geografiju" 1934. godine, jedno od prvih djela u svijetu, tada mlade znanosti. Djelo je zapaženo u inozemstvu. Ostala je neobjavljena građa za knjigu "Povijest šumarstva Jugoslavije" i drugi radovi.
 Stručno, znanstveno i publicistički djelovao je na tri područja: šumska, drvnoindustrijska i drvnotrgovinska politika, zatim šumskoprivredna i lovnoprivredna statistika i propaganda šumarstva. Najistaknutiji su mu radovi o svjetskoj razmjeni šumskih i drvnoindustrijskih proizvoda. Kod Lige naroda u Ženevi surađivao je na problemima međunarodne trgovine drvom.
 Bio je poznat kao lovni stručnjak i ljubitelj lova. Održao je referate na sastancima Međunarodnog lovačkoga savjeta (Pariz, Varšava, Prag, Berlin). Izradio je zoogeografsku kartu bivše Jugoslavije izloženu na vise lovačkih izložbi. Sudjelovao je na nekoliko lovačkih izložbi i bio suradnik Lovačko - ribarskoga vjesnika. Od 1931. g. dr. M. Marinović član je stalnog jugosl. povjerenstva u Međunarodnom savjetu za lovstvo (CIC), na čijem je redovnom zasjedanju 1934. u Varšavi nastupio s referatom "Pitanje lovne zoogeografije".
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save 3. i 4. reda i Merite Agricole (officiers).

1Šumski pokusi u Mađarskoj. Šum, list 1911.
2Piše M. Marinović, Maramarossziget (Nastaviti će se), 1911: Šumski pokusi u Ugarskoj.. Š.L. 6, s.226 PDF
3Piše M. Marinović, 1912: Uzgoj i sadnja crnogorice u srednjem i visokom gorju.. Š.L. 1, s.2 PDF
4M. Marinović, M. Sziget, 1913: Uredjenje visokih pašnjaka po alpinskom uzoru.. Š.L. 9, s.365 PDF
5Piše M. Marinović, kr. šum. inž., 1915: Ustanovljivanje drvne gromade sastojina.. Š.L. 9-10, s.225 PDF
6Piše Marinović M., kr. šum. inž. pristav, 1917: Proređivanje šuma.. Š.L. 5-6, s.131 PDF
7Evolucija našeg šumarstva. Šum. list 1919.
8Piše M. Marinović, kr. šum. inženjer, 1919: Evolucija našeg šumarstva.. Š.L. 3-4, s.89 PDF
9Načela šumske organizacije u našoj državi. Šum. list 1922.
10Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Drugovima. Š.L. 1, s.1 PDF
11Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Postanak i zadaća Jugosl. Šum. Udruženja. Š.L. 1, s.2 PDF
12Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Načela organizacija šumarske službe u našoj državi. Š.L. 2, s.79 PDF
13Marinović, 1922: Prikaz stručnih knjiga. Š.L. 2, s.94 PDF
14Marinović, 1922: Saobraćajna kriza. Š.L. 3, s.176 PDF
15Ing. Marinović, 1922: Prikaz stručnih knjiga. Š.L. 4, s.247 PDF
16Marinović, 1922: Važnost riječke luke za šumsku trgovinu. Š.L. 5, s.330 PDF
17Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Osmi juna 1922. Š.L. 7, s.427 PDF
18Ugrenović — Marinović, 1922: Prikaz stručne literature. Š.L. 7, s.470 PDF
19Ing. Marinović, 1922: Za popularizovanje šumarstva. Š.L. 7, s.490 PDF
20Marinović, 1922: Rezultati dražbe jesenje kampanje 1921. i proljetne 1922. Š.L. 9, s.604 PDF
21Ing. Žarko Miletić — Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Izgradnja šumskih prometila. Š.L. 10, s.662 PDF
22Marinović, 1922: Šumarstvo u polit i privred. listovima. Š.L. 11, s.752 PDF
23Šumarstvo naše države. Šum. list 1923.
24Ing. M. Marinović, 1923: Svjetsko drvno tržište u god. 1922.. Š.L. 1, s.39 PDF
25ŠUMARSTVO NAŠE DRŽAVE; HRVATSKI ŠTAMPARSKI ZAVOD D. D. U ZAGREBU, ZAGREB 1923. BIB
26Ing. Marinović, 1923: Konferenca za spoj sjevernog Jadrana. Š.L. 1, s.48 PDF
27Iskorištavanje državnih šuma u vlastitoj režiji; ŠUMARSKI LIST, Zagreb 1923. BIB
28Ing. Milan Marinović (Zagreb) , 1923: Iskorištavanje šuma u vlastitoj režiji.. Š.L. 2, s.85 PDF
29M. Marinović, 1923: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1922.. Š.L. 2, s.109 PDF
30Marinovič, 1923: Naši šumari i lov. Š.L. 5, s.300 PDF
31Ing. Milan Marinović (Zagreb) , 1923: Nakon druge glavne skupštine J. Š U.. Š.L. 9, s.553 PDF
32M. Marinović, 1923: Internacionalna drv. konferencija u Bratislavi. Š.L. 10, s.608 PDF
33Ing. Marinović, 1923: Ing. Šivic: Gozdarstvo v Sloveniji. Š.L. 10, s.609 PDF
34M. Marinović, 1923: Prvi doktor šumarstva na našem fakultetu. Š.L. 10, s.615 PDF
35Studija šumarstva u našoj državi. Ekonomist, Bgd 1924.
36Ing Marinović M., 1924: Jugoslovenski eksport drveta u god. 1923.. Š.L. 1, s.39 PDF
37Ing. Marinović, 1924: Naša stručna književnost novijeg doba. Š.L. 2, s.80 PDF
38Ing. Marinović, 1924: Novija Čehoslovačka stručna književnost. Š.L. 2, s.81 PDF
39Ing. Marinović, 1924: Novija poljska stručna književnost. Š.L. 2, s.82 PDF
40Ing. Marinović M., 1924: Uspjesi dražbe jesenske kampanje u god 1922 te proljetne i jesenske u god 1923.. Š.L. 2, s.90 PDF
41Ing. Marinović, 1924: Novija stručna djela na njemačkom jeziku. Š.L. 3, s.141 PDF
42Ing Marinović, 1924: Joso Lakatoš: Industrija Hrvatske i Slavonije. Š.L. 8, s.421 PDF
43ing. M. Marinković, 1924: Oproštaj. Š.L. 9, s.477 PDF
44Kriza u šumarskoj trgovini i industriji. Ekonomist, Bgd 1925.
45Šume u SHS - prva statistika naših šuma. Statistički godišnjak 1926.
46Prilog proučavanju izvoza i uvoza šumskih proizvoda. Statistički godišnjak 1926.
47ŠUME U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA; Izdanje Ministarstva Šuma i Rudnika, Beograd 1926. BIB
48PRILOG PROUČAVANJU IZVOZA I UVOZA ŠUMSKIH PRODUKATA U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA ZA GOD. 1919—1924-5; IZDANJE MINISTARSTVA ŠUMA I RUDNIKA, BEOGRAD 1926. BIB
49
50Državne šume. Ekonomist, BGD 1927.
51Kratak pregled naše vanjske trgovine šumskim proizvodima. Statistički god. 1928.
52Naša izvozna trgovina drvetom i nje-ne potrebe. Ibid. 1929.
53ŠUMA I SELO; "Naše selo", BEOGRAD 1929. BIB
54Dr. M. Marinović, 1929: Pismo uredništvu.. Š.L. 5, s.238 PDF
55Dr. M. Marinović, 1929: Dr. Flatscher: Handbuch des Sägebetriebes.. Š.L. 11, s.452 PDF
56Prof. Dr. M. Marinović, 1929: Naša izvozna trgovina drvom i njene potrebe.. Š.L. 12, s.476 PDF
57Privredni značaj lova u Jugoslaviji. Bgd 1930.
58PRIVREDNI ZNAČAJ LOVA U JUGOSLAVIJI; Privredni pregled, BEOGRAD 1930. BIB
59ZNAČAJ ŠUMA U PRIVREDNOM I KULTURNOM ŽIVOTU NAŠEG NARODA ; Za Štampariju „Polet", BEOGRAD 1932. BIB
60Dr. Ing. Marinović, 1932: Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.. Š.L. 7, s.470 PDF
61Dr. Marinović, 1932: Lov kao privredna grana i novi zakon o lovu.. Š.L. 7, s.470 PDF
62Prof. Dr. M. Marinović, 1932: Privredni značaj lova u Jugoslaviji. (Odgovor na kritiku ing. Z. Turkalja).. Š.L. 11, s.679 PDF
63Dr. M. Marinović, 1933: Moja posljednja g. ing. Turkalju.. Š.L. 3, s.189 PDF
64Dr. M. Marinović, 1933: Prof. Dr. G. Nedici: Die künstliche Fasanenzucht auf natürlicher Grundlage.. Š.L. 5, s.352 PDF
65Dr. M. Marinović, 1933: † Ing. Jože Mihevc.. Š.L. 9, s.558 PDF
66Pitanje lovne zoogeografije. LV 10, 1934., s. 445-451.
67ŠUMSKO - PRIVREDNA GEOGRAFIJA; DRŽAVNA ŠTAMPARIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, BEOGRAD 1934. BIB
68Olovu u Čehoslovačkoj. Bgd 1935.
69Dr. Milan Marinović, 1935: Dr. Milovan Zoričić: Tumač zakona o lovu od 5. XII. 1931.. Š.L. 6, s.282 PDF
70Dr. M. Marinović, 1935: † Ing. Josip Schreiber.. Š.L. 12, s.597 PDF
71Život šume. LV 2, 1936., s. 49-56.
72Die Forderung des Genossenschafts-wesens und der Forstwirtschaft. II intern. kongres, Budapest 1936., II. Vol., s. 298-309.
73Dr. M. Marinović, 1938: Šumsko-privredna geografija i njezin značaj za šumsku nauku i praksu.. Š.L. 2, s.80 PDF
74Osnovi nauke o upravi šumama. I. knj.: Organizacija uprave, Bgd 1939.
75Da li je razvitak lova u suprotnosti sa razvitkom poljoprivrede i šumarstva. Bgd 1939.
76
77Je li razvitak lova u suprotnosti s razvitkom poljoprivrede i šumarstva. L V 11, 1939., s. 523-530.
78Marinović., 1941: Ing. Jan Frič: Obchodni priručka lesnickä.. Š.L. 1, s.21 PDF
79Dr. Milan Marinović, 1946: Osnovni problemi naše šumsko-privredne politike. Š.L. 7-9, s.81 PDF
80Šumsko gospodarstvo, (skripta). Stručni odsjek N. S. O-e Zagreb, sveučilišta, Zagreb 1948., s. 1-249, 62 si.
81ŠUMSKO GOSPODARSTVO; STRUČNI ODSJEK ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA, ZAGREB 1948. BIB
82EKONOMIKA ŠUMARSTVA; IZDANJE STRUČNOG ODSJEKA N. S. O-e. ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA, Zagreb 1949. BIB
83Faktori od kojih ovisi opstanak i rasirenje divljaci. LV 11-12, 1951., 2. 207-218.
84Naša najvažnija staništa. LV l, 1952., s. 16-18.

nedeterminirano:
85VAŽNIJI RADOVI
86Iskorišćivanje šuma u vlastitoj režiji. Wiener Allgemeine Forst und Jagdzeitung.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1919., s. 116; 1920., 31, 159, 367; 1921., 90, 208, 213; 1922., s. 615, 686, 784; 1923., s. 175, 253; 1926., 384, 401, 166; 1927., s. 262; 1928., s. 493; 1930., s. 431; 1932., s. 470, 537, 679, 735; 1935., s. 113; 1936., s. 193, 346; 1937., s. 600, 601; 1938., s. 593; 1940., s. 89, 369; 1943., s. 24.
 Zoričić, M.: Privredni značaj lova u Jugoslaviji (prikaz knjige M. Marinovića). LV 8, 1930., s. 378-380.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 9, 26, 135.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 57, 105, 106, 117, 135, 138, 143, 144, 155, 159, 169, 181, 194, 200, 211, 226, 238, 249, 250.
 Z. P.: Nekrolog - Marinović, Milan (1887-1951), ŠL 12, 1951., s. 424-425.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 185, 186, 298, 427.
 *** Povijest šum. Hrv. 1846-1976, s. 10, 63, 70, 95, 133, 174, 190, 248, 251, 274, 275, 291, 295, 297-300, 306, 308, 312, 314, 315, 337, 375, 376, 388, 409.
 *** ŠE 2, 1983., s. 399-400.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, Zagreb 1993., s. 179, 198, 300, 308, 376, 423.
 *** HŠD 1846-1996., s. 157, 158, 161, 167-169, 177, 228, 233, 241.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagreb 1997., s. 179, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Z. P.: Dr. ing. Milan Marinović, ŠL 12/1951, s.424 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM