HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10305
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     


lokacija

apsolvirao1887.
djelovao Bjelovar
umirovljen1925.Gospić
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao 1887. na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.
 Prema dostupnim podacima, 1891.-kao šumarski pristav Križevačke imovne općine u Bjelovaru, položio je državni stručni ispit. Iste je godine imenovan kotarskim šumarom u Čazmi, a 1900. g. imenovan je nadšumarom i procjeniteljem kod Đurđevačke imovne općine u Bjelovaru. Godine 1903. imenovan je šumarnikom i upraviteljem Gospodarstvenog ureda Križevačke imovne općine u Bjelovaru i na toj dužnosti ostaje do 3.1.1923. U međuvremenu imenovan je nadšumarnikom (1909. ) i šumarskim savjetnikom (1921. ).
 Godine 1923. postavljen je kao šumarski savjetnik kod Šumarskog odsjeka Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu (u likvidaciji), a zatim iste godine za izvjestitelja Županijske oblasti u Gospiću, gdje je kao šum. savjetnik umirovljen 1925. godine.
 U svom članku "Poučno putovanje na Deliblatske pjeskulje" (ŠL 1902., s. 569-582, 721-733) između ostalog piše kako je Đurđevačke peske kupila Đurđevačka imovna općina, koji su nakon razvojačenja Vojne krajine ostali državno vlasništvo i kako se radi na pošumljavanju tih pijesaka od 1899. g.
 Bio je član HSŠD od 1888.
 Dodatne podatke osigurao unuk Marko Peručić, Srebrnjak 65. 243-0291; farmaceut

1Piše Ante Mark, nadšumar procienitelj imovne obćine Gjurgjevačke., 1902: Poučno putovanje na Deliblatske pjeskulje.. Š.L. 9-10, s.569 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ŠL: 1891., s. 239, 457; 1895., s. 325, 502; 1900., s. 51; 1902, s. 721; 1903., s. 82; 1905., s. 462; 1909., s. 109; 1921., s. 51; 1922., s. 848; 1923., s. 629; 1925., s. 136.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 18.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 66.
 *** Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije. Bjelovar 1974., s. 71, 237, 239, 250, 406.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 409.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM