HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10310
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1963.
diplomirao28. 1. 1964.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin učitelja Stanislava i učiteljice Marije r. Pavić. Hrvat, katolik. Osnovnu je školu završio u Nedelišću u Međimurju 1950., a gimnaziju u Bjelovaru 1958. godine.
 Šumarstvo je počeo studirati na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu, a diplomirao je na osamostaljenom Šumarskom fakultetu, na ŠG odjelu, 28.1.1964. godine.
 Od završetka studija pa sve do danas (1997. ) radi u struci na projektantskim poslovima, na izvođenju radova vezanih za urbano šumarstvo (hortikulturu) i rasadničku proizvodnju. Radove je obavljao u zemlji i inozemstvu (Slovenija, Italija). Najviše je učinio za Istru. Dokumentaciju je sastavio za šezdesetak objekata, za 16 objekata sačinio je urbanističku dokumentaciju, a sudjelovao je u izvođenju radova na pedesetak objekata. Radove je obavljao direktno sa investitorom preko autorskih agencija Zagreb i Ljubljana i projektnih biroa (Brijuni, Zavod za očuvanje prirode Zagreb, ABH Zagreb, Studio u Izoli, Kopar, Ljubljana, Pula, Nova Gorica, Postojna, Rovinj).
 Na području Istre i otoka izradio je nekoliko desetaka projekata okoliša stambenih objekata, vikendica, terasa, interijera i balkona. Na Brijunima je 17 godina imao patronat nad stručnom hortikulturnom i rasadničkom proizvodnjom i dao je niz rješenja koja su dio nacionalnog parka.
 Od većih radova u inozemstvu pripomenut ćemo u Italiji Golf igralište "Venecija" na 28 ha i u Kuvajtu okoliš i interijer bolnice Physical medicine and Rehabilitation center project.
 Pedologiju za sve projekte, recepturu za poboljšanje tala te probleme ishrane radio je sam i u suradnji sa Šumarskim institutom Jastrebarsko (dr. sc. N. Komlenović i dr. sc. P. Rastovski).
 Zbog uvođenja i savladavanja raznih novih tehnika iz hortikulture i rasadničarstva te projektiranja bio je u nekoliko navrata 10-15 dana na praksi u Italiji ("Sgaravatti" Saonara i "Vivai aso-cciati" Padova i "Bardella" Vivai, San Michele al Tagliamento Vene-zia) i Finskoj ("Lanen tehtat oy" Iso Vima).
 Član je HŠD, a bio je i član predsjedništva Saveza ITŠDIH.
 Zaposlen je na mjestu upravitelja Šumarije Buje.
 Živi u Umagu.

1Komlenović, N., Rastovski, P. i Markoja, Đ., 1980: Rast biljaka crnog bora (Pinus nigra var. austriaca Asch. et Gr.) i bruoijskog bora (Pinus brutia Ten.) s obzirom na upotrebljene sjetvene supstrate i mineralna gnojiva. Š.L. 11-12, s.461 PDF
2Komlenović, N., Markoja, Đ., Rastovski, P., 1983: Istraživanja utjecaja sjetvenih supstrata i mineralnih gnojiva za rast i ishranu nekih vrsta drveća i grmlja. Š.L. 3-4, s.193 PDF

nedeterminirano:
3RADOVI Legenda: D - dokumentacija U - urbanistička dokumentacija R - izvedbeni radovi
4a) Republika Hrvatska
5Autokamp "Borozija", (DR).
6Tvornica cementa, (DR).
7Umag naselje "Kanegra", (DR).
8Umag IKB - upravna zgrada, (DUR).
9KATORO - "Polynezia", (DUR); Shoping-centar, (DUR); hoteli "Koral"i "Aurora", (DUR); "Zabavni centar", (DUR); Kompleks "Istra" (hoteli depandanse),
10"St. Maris" - Tenis centar - "Bungalovi" I, II, III faza (D).
11"Punta" - hoteli "Umag", (DR); "Sipar" (DUR); i "Adriatic" (R); ACY Marina (DUR).
12UMAG - Robna kuca, (DR); PUP Punta, (D); UP "Servisno - komunalna zona, (D); PUP "Moela", (D); PUP "Centar", (D); PUP "Komunela", (D); PUP "Obala", (D); sportska zona (nogom, igralište, (DR); PUP "J. Rakovac", (U); škola "Marija i Lina", (D); dječji vrtić, (DR); park na obali, (D); autobusna stanica, (D).
13NOVIGRAD - naselje "Mareda", (D); hrvatska i talijanska osnovna škola, (DR); dom umirovljenika, (D).
14BUJE - Stanica, (U); Školsko brdo -Srednjoškolski centar, (U); hotel, dječji vrtić, (DR); sportska zona (nogom, i tenis), (DR).
15NOVA VAS - Dom Talijana, (DR).
16POREČ - naselje "Červar", (R); gradski hotel, robna kuća, autobusna stanica, (DR); hotel "Mediteran", (R).
17VRSAR - Hacijenda Đamonja; (R).
18PULA - "Tehnomont (okoliš tvornice), (DR); hotel "Brioni", (R); "Duga Uvala" (apartmani, hotel, sportska zona), (DR).
19MEDULIN - Medulinska rivijera, (hoteli, bungalovi, autokamp), (DR).
20LABIN - Rekonstrukcija gradskih parkova, (DR), brana "Letaj" - okoliš, (DR).
21RABAC - Turistička naselja "Girandela", "Hedera, sportska zona, (DR).
22ŠELCE - hotel Varaždin, (DR),
23LOŠINJ - "Sunčana uvala" - "Čikat", (DR).
24BUZET - Dom zdravlja, (DR).
25b) Republika Slovenija
26ANKARAN - Bolnica - rekonstrukcija parka, (D).
27LIPICA - zelenilo golf-terena, (D).
28KOPER - "Markovac" osmogodišnja škola, (DR); "Markovac" stambeno naselje od 1. 000 stanova, (DR): "Istra-benz", benzinske crpke: Tar, Plovanija, Savudrija, Novigrad, Umag, (DR); Željezničko-autobusna stanica, (D).
29IZOLA - Nova bolnica, (R); Naselje -industrijska zona, (R); Naselje - hotel Belveder, (DR); ekološka studija farma Belveder", (D).
30PORTOROŽ - okoliš "Splošne plovbe", (R); hotel Bernardin, američki projekt, (R); Marina, parking, restoran i sportska zona, (DR); gradski parkovi, (R); hotel "Metropol" Casino, (R); Aerodrom Sečovlje, (DR); Robni magazin - diskont "Lucija", (DR).
31POSTOJNA - Osmogodišnja škola, (R); Autokamp "Jama", (R).
32CRNI KAL - Treći pas (hortikultura) autoput, (D).
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 68.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 65.
 *** ŠIM, s. 149, 150, 178.
 *** HŠD 1846-1996., s. 299, 306.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM