HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10312
ime M., Ivan  - ing
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10312)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao17. 2. 1922.
djelovao Ruma /Srijem/

 Šumarstvo je diplomirao 17.2.1922. na šumarskom odjelu Gospodarsko-šum. fakulteta u Zagrebu.
 U šumarstvu je počeo raditi 30.4.1922. godine. Prema dostupnim podacima, 1923. postavljen je za šum. inženjerskog pristava kod Gospodarstvenog ureda Križevačke imovne općine u Bjelovaru, a zatim dodijeljen šumariji Garešnica iste imovne općine kod koje se nalazio i 1933. godine. U međuvremenu unaprijeđen je za šum. inženjera i upravitelja šumarije (1926. ), za šum. nadinženjera (1930. ) te za šum. savjetnika (1933. )
 Godine 1939. nalazio se kod Šumarskog odsjeka Banske uprave na Cetinju (Crna Gora), kao šumarski savjetnik, a 1941. premješten je za šum. nadzornika kod Ravnateljstva šuma Gradiške imovne općine u Novoj Gradiški, gdje se nalazi i 1943.
 Bio je član HŠD. Pribilježeno je da je prisustvovao društvenoj skupštini 1946. g. u Zagrebu.

 *** ŠL 1923., s. 119, 382; 1926., s. 145; 1930., s. 309; 1933., s. 285; 1939., s. 326; 1941., s. 501; 1943., s. 267.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 70, 95.
 *** Prilog ŠL br. 12, 1946., s. 25.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM