HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10314
ime M., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1967.
diplomirao1968.

 Sin Milana i Terezije r. Žager. Hrvat, katolik. Otac mu je bio VKV bravar, a majka domaćica. Školovao se u Osijeku: osnovnu je školu završio 1960., a na Gimnaziji "Sara Bertić" maturirao je 1964. godine.
 Studirao je na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je na šumarskom smjeru 1968.
 Nakon diplomiranja počeo je raditi 1970. na ORA "Zeleni pojas Đerdapa". Od 1971. radio je u taksaciji u ŠIP "Južni Kucaj" - Zaječar (Srbija). Od 1972. zaposlen je na mjestu rukovoditelja projektantskog biroa u istom poduzeću. Radio je na uređivanju šuma po metodi grupimičnoga gospodarenja, autora prof. dra Mlinšeka sa Fakulteta u Ljubljani.
 Godine 1976. došao je u Valpovo na mjesto tehničara - poslovođe radilišta. Od 1977. do 1983. radi kao referent za iskorišćivanje šuma u Šumariji Valpovo, a nakon toga kao referent za uzgajanje šuma. Od 1986. do 1991. na mjestu je upravitelja PJ Uzgoja šuma u Šumariji Valpovo, a nakon toga je revirnik u istoj šumariji.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 59.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM