HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10315
ime MARKOVIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10315)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 9. 1926.Mariolana /Vršac - Srbija/
apsolvirao1950.
diplomirao27. 5. 1955.
umro1. 1. 1995.Senj Sin Luke i Ruže r. Pfeifer. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio hrvatski časnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Beogradu 1941., a realnu gimnaziju u Senju 1945. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1949.-50., a diplomirao je na Šumsko - gospodarskom odjelu 27.5.1955. god.
 U državnu službu stupa odmah po okončanju studija, zaposlivši se (1955. ) u Šumariji Jablanac. Nakon skraćenoga pripravničkog staža ubrzo postaje zamjenikom upravitelja šumarije, radeći pretežno na poslovima uzgajanja i uređivanja šuma. Godine 1957. postavljen je za upravitelja Šumarije Krasno Polje, tada pod nazivom Šumarija Jelovac (po nazivu jednog ovećeg šumskog kompleksa na području Sjevernog Velebita), a 1959., na vlastiti zahtjev, imenovan je zamjenikom Šumarije Senj. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem posebnih šumskih gospodarstava, 1960. postavljen je za upravitelja Šumarije Senj u sastavu ŠG Senj. Na toj dužnosti ostaje do umirovljenja 1985., savjesno i s marom dobroga gospodara obavljajući sve poslove u okviru ovlasti za to radno mjesto.
 Umro je u Senju u 69. godini života.

 *** ŠN, s. 364.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 IVANČEVIĆ, Vicko: Petar "Pejo" Marković, ŠL 7-8/1998, s.394 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM