HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10317
ime M., Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10317)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1892.
djelovao Lačavka /Slavonija/

 Šumarstvo je apsolvirao 1892. na Gospodarsko - šum. učilištu u Križevcima. Pronašli smo podatak da je 1923. bio inspektor u Ministarstvu šuma i rudnika pri generalnoj direkciji šuma u Beogradu.
 Iste je godine odlikovan Ordenom Sv. Save 4. reda i umirovljen.

 *** ŠL 1923., s. 252, 571.
 *** ŠN, s. 52.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM