HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10319
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1933.
diplomirao11. 2. 1935.Šumarski fakultet Zagreb
djelovao BiH, Nova Gradiška

 Iz Radića Brda, Travnik /BiH/.
 Šumarstvo je apsolvirao 1932.-33., a diplomirao 11.2.1935. god. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šum, fakulteta Sveuč. u Zagrebu.
 Prema pronađenim podacima, nalazio se 1939., kao činovnički pripravnik, kod Direkcije šuma u Sarajevu. Iste je godine položio državni struč. ispit, a 1941., premješten je Šumskoj upravi u Turbetu, a zatim u Fojnicu. Iste je godine postavljen, kao Šumarski pristav, za upravitelja Šumarije Gradiške imovne općine Šumetlica-Begovica sa sjedištem u Novoj Gradiški. Godine 1942. unaprijeđen je za Šum. višeg pristava kod iste Šumarije, gdje je bio u službi i 1943. godine.
 Nakon rata, pedesetih godina, radio je u ŠIP-u "Sebešić" Travnik /BiH/.
 Bio je član Jug. Šum. udruženja, kasnije HŠD, od 1939.

 *** ŠL 1939., s. 256, 410; 1941., s. 17, 18, 406; 1942., s. 31.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 8. (IV. god. ).
 *** ŠN, s. 357.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM