HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1032
ime K., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1032)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1988.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Karlovac

28.06.1990

Šumarija Krašić

ostali inženjeri

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1988. god., a 1996, uz rad, bio je u istoj školi na usavršavanju za specijalističke poslove u lovstvu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Krašić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM