HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID10323
ime M., Dražen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10323)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1994.
diplomirao4. 12. 1995.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1997

Šumarija Kloštar Podravski

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka, hrvatske nacionalnosti i državljanstva. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Srednju školu završio je u Đurđevcu 1990. g.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 4.12.1995. s naslovom diplomskog rada "Usporedba taksacijskih elemenata dobivenih sustavnim uzorkom kvadratičnih ploha te uzorkom primjernih pruga u GJ >Mokrice-Lug<".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM