HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10324
ime M., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10324)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1975.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1980.
diplomirao15. 12. 1981.

član HŠD ogranak
Koprivnica

1985

UŠP Koprivnica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka i Marije r. Mandić. Hrvat, katolik. Otac mu je po zanimanju bio Šumarski tehničar, a majka domaćica. Osnovnu je školu polazio i završio u Koprivnici 1971., a srednju Šumarsku školu završio je u Karlovcu 1975. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 15.12.1981.
 Kako se nije uspio zaposliti u šumarstvu, počeo je raditi kao tehnolog u proizvodnji u pilani i doradi u Dl Koprivnica (1983.-1987. ), zatim je tehnolog za razvoj u SOUR-u "Bilokalnik" u Koprivnici do 1989., a nakon toga postavljen je za upravitelja Pilane - "Bilokalnik-Holding" Koprivnica. Godine 1993. unaprijeđen je za pomoćnika direktora istoga poduzeća, a od 1997. direktor je RJ Pilana - Dorada Bilokalnik-Drvo Koprivnica.

 *** Šum. škola Karlovac 1947 - 1997., (monografija). Karlovac 1997., s. 89.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM