HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10325
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva, docent na Šum. fakultetu u Zagrebu
     


lokacija

apsolvirao1983.
diplomirao1983.
magistrirao1990.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1996.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Osnovnu je školu završio u Sv. Križu Začretje. Tu je kod likovnog pedagoga I. Vuka usvojio temeljne estetske i stilističke standarde. U to je vrijeme vise puta nagrađivan za likovne i literarne radove. Završio je dva razreda zabočke gimnazije, a potom dvogodišnje pedagoško - nastavno usmjerenje u Zaboku. Za maturski rad "Primjena interne televizije u nastavi" snimio je (zajedno sa D. Čandrlićem i T. Golubanom) polsatni nastavni video - film.
 Studij šumarstva upisao je 1979. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studiranja nagrađen je Rektorovom nagradom. Diplomirao je 1983. godine.
 Od 1984. zaposlen je u Katedri za organizaciju proizvodnje u šumarstvu Šum. fakulteta u Zagrebu kao stručni suradnik, asistent i visi asistent. Završio je poslijediplomski studij iz područja znanstvena organizacija i ekonomika šumarstva. Magistrirao je 1990., a doktorirao 1996. iz istoga znanstvenoga područja. Godine 1997. izabran je za docenta u Zavodu za organizaciju i ekonomiku na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 U šumarskoj nastavi je među prvima primijenio videotehnike. Bio je voditelj i istraživač-suradnik u vise istraživačkih zadataka iz područja iskorišćivanja šuma, šumarske ekonomike, šumarske politike, organizacije proizvodnje, znanosti o radu, ergonomije i informatike.
 Više je puta boravio u inozemstvu (Njemačka, Švedska, Francuska, Austrija, češka, Turska) na studijskim boravcima, kongresima, znanstvenim skupovima, radionicama i strukovnim izložbama.
 Kao autor ili suautor objavio je sedamdesetak znanstvenih radova te vise stručnih prikaza, prijevoda, novinskih članaka i bibliografija.
 Uredio je i grafički oblikovao vise knjiga, publikacija i časopisa. Od 1991. godine je tehnički, a od 1994. odgovorni urednik časopisa "Mehanizacija šumarstva", član je Uređivačkog odbora "Šumarskoga lista" i suradnik "Bibliografskoga leksikona" LZ Miroslav Krleža te član vise strukovnih, kulturnih i sportskih udruga.

1Martinić, I., 1987: KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?. Š.L. 10-12, s.645 PDF
2Martinić, I., 1988.: Stanje i razvoj nezavisnih izvođača šumskih radova u Hrvatskoj. Meh. šum. 23(1), Zagreb, s. 3-10.
3Martinović, I., 1988: Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u šumama Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.497 PDF
4Simeun Tomanić, Vencl Vondra, Ivan Martinić, 1990: Problemi razvoja informatike u šumarstvu SR Hrvatske. GŠP vol. 26 s. 471
5Martinić, I., 1990: Matematički modeli za planiranje činilaca sječe i izrade drva u prebornim šumama. Š.L. 3-5, s.133 PDF
6Martinić, I., 1990.: Interakcija metoda rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada pri sjeći i izradi drva u proredama sastojina, (magist. rad). Glas. za šum. pokuse 28, Zagreb, s. 133-178.
7Martinić, I., 1991: Oštećivanje sastojina pri obaranju stabala, izradi i privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.33 PDF
8Martinić, I., 1991: Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika. Š.L. 10-12, s.533 PDF
9Ivan Martinić, 1992: Interakcije metoda rada, radnih uvjeta i proizvodnosti rada pri sječi i izradi drva u proredama sastojina. GŠP vol. 28 s. 133
10Ivan Martinić, 1993: Neke činjenice u svezi sa šumskim radovima. GŠP vol. P4 s. 321
11Martinić, I., 1994.: Ocjena fizičkog opterećenja radnika na privlačenju drva. Meh. šum. 19 (3), Zagreb, s. 151-160.
12Martinić, I., 1994.: Fizičko opterećenje radnika pri radu uređajem za busenje Stihl BT 308 i motornim čistacem Stihl FS360. Meh. šumar. 19 (4), Zagreb, s. 179-189.
13Martinić, I., 1995.: Prilog proučavanju opterećenja radnika bukom pri mehaniziranom privlačenju drva. Meh. šum. 20(1), Zagreb, s. 11-16.
14Ivan Martinić, 1996: Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova. GŠP vol. 33 s. 215
15Martinić, I. i M. Stojić, 1996.: Analiza pulsa šumarskih radnika obradom podataka EKO-a. Meh. šum. 21 (3), Zagreb, s. 129-138.
16Martinić, I., 1996.: Ekonomski i organizacijski kriteriji za oblikovanje šumskih radova, (disertacija). Glas. šum. pokuse 33, Zagreb, s. 215-299.
17Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I., 1996: Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.. Š.L. 9-10, s.446 PDF
18Martinić, I., 1997.: Vegetacijska pokrov i parkovna baština Bedekovcine. U knjizi "Bedekovcina, stara i plemenita, s. 39-50.
19Martinić, I., 1997: XI. Svjetski šumarski kongres, 13-23. 10. 1997. Antalya, Turska. Š.L. 11-12, s.664 PDF
20Martinić, I.: 1998.: Hrvatski proizvod za svjetsku upotrebu, (prikaz knjige "Cy-togenetic studies of forest trees species). Časopis Hrv. šume 13/14, s. 34-35.
21Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998. Š.L. 7-8, s.378 PDF
22Martinić, I., 1998: 26. listopada 1998. - II. europski dan biomase. Š.L. 11-12, s.568 PDF
23Martinić, I., 1998: Sigurnost i zdravlje pri šumskome radu.. Š.L. 11-12, s.570 PDF
24Martinić, I., 1999: Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.201 pdf
25Martinić, I., 1999: Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Š.L. 7-8, s.397 PDF
26Martinić, I., 1999: Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Š.L. 9-10, s.509 PDF
27Martinić, I., 2000: Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?. Š.L. 1-2, s.3 pdf
28Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
29Martinić, I., 2001: Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.. Š.L. 3-4, s.224 PDF
30Martinić, I., 2002: Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode. Š.L. 9-10, s.501 pdf
31Martinić, I., 2004: Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske. Š.L. 3-4, s.163 pdf
32Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M., 2004: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića. Š.L. 9-10, s.593 PDF
33Šporčić, M., Martinić, I., 2004: Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.633 pdf
34Martinić, I., M. Šporčić, 2005: Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.19 pdf
35Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375 pdf
36Mario Šporčić, Ksenija Šegotić, Ivan Martinić, 2006: Efikasnost prijevoza drva kamionskim skupovima određena analizom omeđivanja podataka. GŠP vol. P5 s. 679
37Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra, 2006: Jesu li kvaliteta i sigurnost šumskoga rada zaboravljene dimenzije šumarskoga inženjerstva?. GŠP vol. P5 s. 691
38Ivan Martinić, Mario Šporčić, Vencl Vondra, 2006: Inovacijski procesi kao ključ provedbe Hrvatske šumarske politike. GŠP vol. P5 s. 703
39Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić, 2008: Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode. Š.L. 1-2, s.33 pdf
40UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE; Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb 2010. BIB
41Martinić, I., M. Landekić, 2010: Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike. Š.L. 7-8, s.423 PDF
42Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595 pdf
43BIORAZNOLIKOST U PRIVATNIM ŠUMAMA; Krapinsko-zagorska županija, Krapina 2013. BIB
44Ivan Martinić, 2014: Dr. sc. MATIJA LANDEKIĆ. Š.L. 1-2, s.78 PDF
45Ivan Martinić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Drago Marguš, Anita Jurković, 2015: SMANJENJE OPTEREĆENJA POSJETITELJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIMJENOM SHEME PROGRAMIRANOG ODMARANJA. Š.L. 5-6, s.233 pdf
46Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17 pdf
47Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku "Krka"; Nacionalni park Krka, Šibenik 2016. BIB
48Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ, 2017: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI. Š.L. 7-8, s.395 pdf
49Ivan Martinić, 2017: IZ POVIJESTI NACIONALNIH PARKOVA: NAJRANIJI POČECI. Š.L. 9-10, s.505 PDF
50Ivan Martinić, 2017: KLJUČNI IZAZOVI PROGLAŠAVANJA PRVIH NACIONALNIH PARKOVA I OSNIVANJE PRVE PARKOVNE AGENCIJE. Š.L. 11-12, s.610 PDF
51Ivan MARTINIĆ, 2018: ZAŠTIĆENA PODRUČJA: POVIJEST AMERIČKOG PARKOVNOG SUSTAVA KAO TEMELJ MODERNOG UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA ŠIROM SVIJETA. Š.L. 1-2, s.82 PDF
52Ivan Martinić, 2018: KRATKA POVIJEST RENDŽERSKE SLUŽBE – IDEJA, UZORI I RAZVOJ. Š.L. 3-4, s.198 PDF
53Ivan MARTINIĆ, 2018: ZANIMLJIVOSTI RAZVOJA INTERPRETACIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – PRVE AKTIVNOSTI, VELIKA RAZNOLIKOST TEHNIKA I IZNIMNI DOSEZI. Š.L. 5-6, s.310 PDF
54Ivan Martinić, 2018: ZAŠTIĆENA PODRUČJA: Počeci posjećivanja nacionalnih parkova – povijest paradigme međuovisnosti turizma i razvoja upravljanja zaštićenim područjima. Š.L. 7-8, s.424 PDF
55Ivan Martinić, 2018: Šumska edukacija u zaštićenim područjima. Š.L. 11-12, s.630 PDF
56Ivan Martinić, 2019: Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera:Tematski edukacijski vodič. Š.L. 11-12, s.593 PDF
57Priručnik za edukatore i vodiče u prirodi; Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2021. BIB
58Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić, 2022: Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja. Š.L. 3-4, s.153 pdf

nedeterminirano:
59VAŽNIJI RADOVI
60CROATIAN FORESTS; Ministry of Agriculture and Forestry, 2222. BIB
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** Meh. šum.: (1987. ), s. 85; (1989. ), s. 3, 11, 19, 65, 165; (1992. ), s. 3, 15, 75; (1993. ), s. 17, 29, 135, 142, 168, 179, 191, 216, 224; (1994. ), s. 73, 81, 149, 151, 290; (1995. ), s. 11, 59, 156, 182, 197.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56., 1998., s. 570-571.
 Jakovac, H.: Novi doktori šumarskih zanosti - Ivan Martinić. Šum. list 7-8, 1996., s. 375-376.
 *** HŠD 1846-1996., s. 382.
 Lovreković, M.: Organiz. i korištenje izvora šum. informacija, Zagreb 1997., s. 12.
 *** HŠD 1846-1996., s. 382.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Ivan MARTINIĆ, ŠL 7-8/1996, s.375 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM