HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10327
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10327)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.ŠF
diplomirao12. 3. 1979.ŠF
trenutno, od Šumarija Ilokrevirnik

član HŠD ogranak
Vinkovci

1980

Član umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka, zanimanjem službenika. Hrvat. Završivši gimnaziju škol. godine 1973.-74., upisao se na Šumarski fakultet Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je 12.3.1979.
 Radi kao revirnik u Šumariji Ilok.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM