HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10329
ime M., Nenad
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10329)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1996.
diplomirao1. 7. 1997.

član HŠD ogranak
Sisak

1999

Direkcija

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Milutina, srpske nacionalnosti, hrvatskoga državljanstva. Srednju školu prirodoslovno-mate-matickog usmjerenja završio je 1989.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu dana 1.7.1997. s naslovom diplomskog rada "Dendrološka analiza prirasta medunca i cera u G. J. Dubrava - Istra", znanstvenog područja dendrometrija.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM