HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10330
ime M., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10330)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1889.

 Šumarstvo je apsolvirao 1889. Visokoj šumarskoj i rudarskoj školi u Banskoj Štiavnici (Slovačka).
 Prema pronađenim podacima, 1893. imenovan je šumarskim kandidatom, 1898. u službi je kao šumar pri Šum. ravnateljstvu u Zagrebu, gdje je 1901. imenovan nadšumarom, 1909. šumarskim nadinžinjerom, a 1912. šum. savjetnikom. Pri istom ravnateljstvu i u istom svojstvu nalazi se i nakon I. svj. rata 1919. godine.
 Bio je član HSŠD.

 *** ŠL 1893., s. 70; 1898., s. 354; 1901., s. 426; 1909., s. 151; 1912., s. 194; 1919, s. 116.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 25.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM