HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10332
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
ing. šumarstva, šumarski inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10332)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1911.
djelovao Kuželj /Delnice/

 Šumarstvo je apsolvirao 1911. na četverogodišnjoj Šum. akademiji u Zagrebu.
 U šumarskoj službi nalazi se od 12.2.1913. kao privremeni šum. vježbenik kod Ogulinske imovne općine. Iste je godine položio i državni stručni ispit, često je premještan: 1915. radio je kao kotarski šumar u Ogulinu, 1919., kao šumar, postavljen je za šumarskog inženjerskog pristava i imenovan šum. inženjerom, a 1921., kao upravitelj državne šumarije u Otočcu, unaprijeđen je za šum. nadinženjera.
 Godine 1925., kao šumarski referent, premješten je iz Berana (Crna Gora), u istom svojstvu, Kotarskom poglavarstvu u Split, zatim u Biograd, da bi iste godine bio premješten Generalnoj direkciji šuma u Beograd kao šum. inspektor. Već 1926. upravitelj je Šumske uprave u Kumanovu (Makedonija). Zatim je radio na Sušaku, pa kao šum. nadsavjetnik 1928. kod Primorsko-krajiške oblasti u Karlovcu, 1930. kao šum. inspektor kod Odjeljenja za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu, a nakon toga, kao visi šumarski savjetnik, kod Šum. odsjeka Banske uprave na Cetinju. Već je 1932. premješten u Sarajevo k Šum. odsjeku Banske uprave, gdje je 1933. radio kao sef odsjeka i šum. inspektor. Iste je godine premješten za višeg šum. savjetnika i šumarskog inspektora pri ministarstvu u Beogradu. Godine 1937. postavljen je za direktora Direkcije šuma na Sušaku. Umirovljen je 1940. g., u svojstvu šum. savjetnika i ravnatelja Ravnateljstva šuma na Sušaku.
 Odlikovan je bugarskim Ordenom Sv. Aleksandra 4. reda (1937. ).
 Bio je član HSŠD, kasnije HŠD.

1UZGOJ ŠUMA; KLUB HRV. ŠUM. AKAD. U ZAGREBU, ZAGREB 1911. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1913., s. 119; 1919., s. 314, 357; 1921., s. 208; 1925., s. 226, 403, 555, 698; 1926., s. 71, 266, 340, 518; 1928., s. 455; 1930., s 50; 1932., s. 563; 1933., s. 744; 1934., s. 417; 1936., 585; 1937., 222, 695; 1940., 252, 268.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 64, 82.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara... Zagreb 1997., s. 207, 229.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM