HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10337
ime MAŠIĆ, Krunoslav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10337)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen27. 4. 1953.Đurđenovac /Našice/
srednje obr. Gimnazija Našice
apsolvirao1978.
diplomirao20. 11. 1979.ŠF Zagreb
karijera1980.ŠG Našicepripravnik
1991.Šumarija Našicerevirnik
1999.UŠP Našicestručni suradnik ZNR i PPZ objekata
umirovljen12. 7. 2017.
umro11. 10. 2017.Našice Sin Miroslava i Mirjane. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je službenik, a majka domaćica. Školovao se u Našicama. Osnovnu je školu završio 1968., a gimnaziju 1972. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 27.11.1979.
 Nakon odsluženoga vojnoga roka pripravnički staž obavio je u ŠG "Krndija" Našice. Od 1981. zapošljava se u Šumariji Našice u kojoj radi gotovo na svim poslovima, a ponajviše na iskorišćivanju šuma. Osnivanjem JP "Hrvatske šume", imenovan je revirnikom Šumarije Našice. Od 1.1.1999. godine radi na poslovima stručnog suradnika za zaštitu na radu u Upravi šuma podružnici Našice i sa tog radnog mjesta odlazi u mirovinu 12.7.2017. godine.
 Član je HŠD.
 Umro je u Našicama 11.10.2017. godine.

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM