HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1034
ime K., Ilija
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1965. god. Radio je kao poslovođa mehanizacije u tadašnjoj Šumariji Miokovićevo, ŠG “Mojica Birta” Bjelovar. God. 1974. imao je sedam godina radnog staža u šumarstvu. Ostali podaci nisu nam poznati.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM