HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10343
ime M., Tomislav
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10343)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1993.
diplomirao1994.

 Sin Milana i Irene r. Maruna. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je VKV stolar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Orahovici 1977., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1981. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1994. iz područja uzgajanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Načini obnove opožarenih lužnjakovih sastojina u razvojnom stadiju pomlatka i mladika".
 U struci je otpočeo raditi kao pripravnik tehničar u Šumariji Orahovica 1981. godine, a 1985. započeo je izvanredni studij na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, ali 1991. prekida studij u Sarajevu i škol. g. 1992.-93. upisuje se kao redovan student na Šumarski fakultet u Zagrebu. Nakon diplomiranja ponovno se zapošljava u Šumariji Orahovica, ali sada na mjestu revirnika.
 Član je DIT, odnosno HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 *** HŠD 1846-1996., s. 414.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 95, 96, 131.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM